Modulaire woningen Muntelaar

De druk op de woningmarkt is hoog. Er moet gebouwd worden in Meierijstad, snel en veel om de benodigde extra woningen toe te voegen. De komende 10 jaar moeten er circa 1.400 sociale huurwoningen worden toegevoegd. Tussen de gemeente en Area zijn afspraken gemaakt hoe deze opgave kan worden ingevuld. Naast versnelling van de nieuwbouwopgave hebben gemeente en de woningcorporaties Area en Woonmeij de ambitie om 250 flexwoningen te realiseren, verspreid in de gemeente Meierijstad.

Met flexwonen kunnen er relatief snel woningen worden toegevoegd, dit in afwachting van de meer structurele oplossing door middels nieuwbouw het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Gedurende een tijdelijke periode voor tenminste 10 tot 15 jaar bieden deze flexwoningen een uitkomst voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing.
In 2022 leverden we 20 flexwoningen op in Erp, de Bolst. Meer informatie hiervoor vind je op de daarvoor aangemaakte projectpagina. In Veghel, nabij Koning Willem I College, realiseren we 24 flexwoningen.

Voor wie gaan we bouwen?
Met de inzet van flexwonen wil Area vooral die mensen helpen die:

 • Onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd om kans te maken op een huurwoning. Doorgaans is een minimale inschrijftijd van 6-8 jaar nodig om succesvol kans te maken op een huurwoning.
 • Met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing, om de hoogste nood kortstondig te beantwoorden.
 • Niet in aanmerking komen voor de urgentieregeling.
  Er is maar een hele kleine groep die via de urgentie regeling geholpen kan worden aan een woning. Er is een tal van situaties waarbij er wel sprake is van een dringende behoefte naar een woonoplossing, maar waar dus geen gebruik gemaakt kan worden van de urgentieregeling. Bijvoorbeeld mensen in een scheidingssituatie kunnen géén aanspraak maken op de urgentieregeling. En ook jongeren waarvan de situatie thuis te wensen overlaat kunnen geen aanspraak maken op de urgentieregeling.
 • Mensen die geholpen zijn met een flex woonoplossing. Waarbij de verwachting is dat ze na enkele jaren door kunnen stromen naar een structurele oplossing.
 • Qua inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Zolang mensen wonen in een flexwoning behouden ze hun inschrijftijd én bouwen ze deze verder op.

Speciaal voor dit flexproject onderzoeken we een verdere aanscherping van de doelgroep. Hiermee leveren deze woningen een gerichte bijdrage aan de omgeving waar de locatie is gelegen; Koning Willem I College & Fioretti College. We kijken of we een deel van de woningen specifiek kunnen inzetten voor het huisvesten van:

 • de doelgroep jongeren (18 tot en met 27 jaar) én
 • startende – leerkrachten

Dit laatste op aangeven van de onderwijsinstellingen. Het kan een welkome bijdrage leveren bij het vinden van de benodigde leerkrachten.

Modulaire woningen Muntelaar Veghel

Wat bouwen we?
Voor dit project past Area een duurzaam én modulair bouwsysteem toe. Een modulair systeem leent zich uitstekend om flexibel toe te passen en dus ná 10-15 jaar op te pakken en te verplaatsen naar een andere locatie.
We hebben een overeenkomst gesloten met Barli. Met het door hen ontwikkelde concept kan er op een efficiënte manier passende én betaalbare woonruimte worden gerealiseerd, waarbinnen het concept ruimte is om diversiteit aan te brengen in woontypologieën aansluitend op de woonbehoefte van onze doelgroepen.

Voor dit plan specifiek realiseren we een kleinschalig appartementen complex met de toepassing van twee verschillende soorten woningen.

 • studio’s met een gebruiksoppervlakte van circa 49 m2
 • 2 kamer appartementen met een gebruiksoppervlakte van circa 65 m2

Het zijn zelfstandige woningen en dus voorzien van eigen keuken en badkamer. Iedere woning heeft een leefruimte met (aparte) slaapkamer. Behalve de individuele woningen wordt in het plan ook voorzien in ondersteunende functies zoals een gezamenlijke fietsenstalling, afvalvoorzieningen en bekijken we de mogelijkheid voor inzet van deelmobiliteit.

Samen met gebruikers en omwonenden
De directe omwonenden, wijkraad de Bunders en directe buren als Koning Willem I College en Fioretti College zijn tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over het door ons voorgenomen plan. We zijn met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe de omgeving naar dit initiatief kijkt, of en waar mogelijke problemen of bezwaren zijn te verwachten, waar aanpassingen en verbeteringen aangebracht kunnen worden ter verbetering van het plan. 

De presentatie voor deze bijeenkomst kunt u bekijken via deze link.

Daarnaast hebben Koning Willem I College en Area een interactieve workshop georganiseerd met studenten om meer inkleuring te krijgen op de woonbehoefte onder jongeren. Tot slot vindt er ook nog een nader overleg plaats met de doelgroep ‘startende leerkrachten’ vanuit het Fioretti college. De opbrengst uit deze overleggen worden meegenomen in de planvorming.

Omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning is in 2023 door de gemeente Meierijstad verleend. Het project heeft inmiddels ook een officieel adres: Muntelaar 1.01 tot en met 1.25, in de communicatie zullen we deze naam ook gebruiken. 

Planning
Verwachting is de eerste bewoners te verwelkomen in september 2024. Om dit te kunnen bereiken hanteren we de volgende planning op hoofdlijnen;

april 2024 start voorbereiding (infra + bouw)
april 2024 realisatie; infra, bouw, inrichtingsplan & opleveren woningen
mei 2024 afronden bouwkundige werkzaamheden
juni 2024 Aansluiten riool
juli 2024 start woonrijp maken
augustus 2024 aansluiten water en elektra

  * Exclusief eventueel bezwaar- beroepstraject.

Bovenstaande planning is naar de inzichten van dit moment, wijzigingen hierop zijn niet uitgesloten.

Blijf op de hoogte
Op deze webpagina delen wij actuele informatie over dit project.
Voor dit project wordt géén nieuwsbrief opgesteld en gedeeld.