Flexwoningen Erp

De druk op de woningmarkt is hoog. Er moet gebouwd worden in Meierijstad, snel en veel om de benodigde extra woningen toe te voegen. De komende 10 jaar moeten er circa 1.000 sociale huurwoningen worden toegevoegd. Tussen de gemeente en Area zijn afspraken gemaakt hoe deze opgave kan worden ingevuld. Naast versnelling van de nieuwbouwopgave hebben gemeente en de woningcorporaties Area en Woonmeij de ambitie om 250 flexwoningen te realiseren, verspreid in de gemeente Meierijstad. Hiermee kunnen er relatief snel woningen worden toegevoegd. Gedurende een tijdelijke periode voor tenminste 10 jaar bieden deze woningen een uitkomst voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing.

SituatieSamen met gemeente Meierijstad hebben plannen om in Erp flexwoningen te realiseren op het veld ten noorden van de Achterbolst en ten oosten van de Voorbolst. De locatie is gelegen binnen het nieuwbouwproject De Bolst. Onderzocht wordt om op deze plek 20 van dit soort woningen te realiseren.

Voor wie gaan we bouwen?
Met de inzet van flexwonen wil Area vooral die mensen helpen die:

  • Met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing, om de hoogste nood kortstondig te beantwoorden.
  • Niet in aanmerking komen voor de urgentieregeling. Er is maar een hele kleine groep die via de urgentie regeling geholpen kan worden aan een woning. Er is een tal van situaties waarbij er wel sprake is van een dringende behoefte naar een woonoplossing, maar waar dus geen gebruik gemaakt kan worden van de urgentieregeling. Bijvoorbeeld mensen in een scheidingssituatie kunnen géén aanspraak maken op de urgentieregeling. En ook jongeren waarvan de situatie thuis te wensen overlaat kunnen geen aanspraak maken op de urgentieregeling.
  • Onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd om kans te maken op een woning. Doorgaans is een minimale inschrijftijd van 6 jaar nodig om succesvol kans te maken op een huurwoning. Óf inzetten op ‘loting’.
  • En mensen die geholpen zijn met een flex woonoplossing. Waarbij de verwachting is dat ze na 3 tot 4 jaar door kunnen stromen naar een structurele oplossing. Zolang mensen wonen in een flexwoning behouden ze hun inschrijftijd én bouwen ze deze verder op.
  • Qua inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Wat bouwen we?
Het plan voorziet in 2 soorten flexwoningen:

  • 8 éénslaapkamer woningen;
  • 12 tweeslaapkamerwoningen (2-laags).

In totaal dus 20 flexwoningen. 

De woningen zijn geschikt voor éénpersoons- en kleine huishoudens. Ze hebben een gebruiksoppervlak van 35 m2 (één slaapkamer) en 49 m² (twee slaapkamers) en beschikken over een kleine privé buitenruimte én een grotere gemeenschappelijke buitenruimte. In het plan zijn ook ondersteunende functies voorzien zoals parkeerplaatsen, gezamenlijke fietsenstalling en ruimte voor afvalcontainers.

Samen met omwonenden
De omwonenden hebben inspraak gehad bij de ontwikkeling van de plannen. Zij hebben extra eisen gesteld wat geresulteerd heeft in de toepassing van andere materialen en een andere indeling van het plan.

Planning
De woningen zijn geleverd en bijna klaar om bewoond te worden. 5 augustus worden de sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners. Deze bewoners worden/zijn door ons benaderd. Het is niet mogelijk om op deze woningen in te schrijven.

Blijf op de hoogte
Op deze webpagina delen wij actuele informatie over dit project.