Flexwoningen De Leijgraaf

De druk op de woningmarkt is hoog. Er moet gebouwd worden in Meierijstad, snel en veel om de benodigde extra woningen toe te voegen. De komende 10 jaar moeten er circa 1.400 sociale huurwoningen worden toegevoegd. Tussen de gemeente en Area zijn afspraken gemaakt hoe deze opgave kan worden ingevuld. Naast versnelling van de nieuwbouwopgave gaan de woningcorporaties Area en Woonmeij samen 100 flexwoningen realiseren verspreid in de gemeente Meierijstad. Hiermee kunnen er relatief snel woningen worden toegevoegd, dit in afwachting van de meer structurele oplossing door middels nieuwbouw het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Gedurende een tijdelijke periode voor tenminste 10 jaar bieden deze flexwoningen een uitkomst voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing.

Samen met gemeente Meierijstad werken we aan de realisatie van 50-100 flexwoningen op meerdere locaties binnen de gemeente. In 2022 leveren we 20 flexwoningen op in Erp – de Bolst. Meer informatie hierover vind je hier. In Veghel onderzoeken we om maximaal 24 flexwoningen te realiseren nabij ROC De Leijgraaf.

Voor wie gaan we bouwen?
Met de inzet van flexwonen wil Area vooral de mensen helpen die:

  • Qua inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
  • Onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd om kans te maken op een huurwoning. Doorgaans is een minimale inschrijftijd van 6 jaar nodig om succesvol kans te maken op een huurwoning. Óf inzetten op ‘loting’.
  • Met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing, om de hoogste nood kortstondig te beantwoorden.
  • Niet in aanmerking komen voor de urgentieregeling.
    Er is maar een hele kleine groep die via de urgentie regeling geholpen kan worden aan een woning. Er is een tal van situaties waarbij er wel sprake is van een dringende behoefte naar een woonoplossing, maar waar dus geen gebruik gemaakt kan worden van de urgentieregeling. Bijvoorbeeld mensen in een scheidingssituatie kunnen géén aanspraak maken op de urgentieregeling. En ook jongeren waarvan de situatie thuis te wensen overlaat kunnen geen aanspraak maken op de urgentieregeling.
  • Mensen die geholpen zijn met een flex woonoplossing. Waarbij de verwachting is dat ze na enkele jaren door kunnen stromen naar een structurele oplossing.

Zolang mensen een flexwoning huren behouden ze hun inschrijftijd én bouwen ze deze verder op.

Speciaal voor dit project onderzoeken we hoe deze flexwoningen een bijdrage kunnen leveren aan de huisvestingsbehoefte onder de doelgroep jongeren (18 t/m 27 jaar). Dit is een groeiende groep woningzoekende die moeite heeft tot het verkrijgen van woonruimte. Gezien de directe ligging nabij het ROC de Leijgraaf onderzoeken we samen met de Leijgraaf hoe het wonen nabij het ROC kan leiden tot onderlinge versterking.

Wat bouwen we?
Voor dit project is Area voornemens om een duurzaam én modulair bouwsysteem toe te passen. Een modulair systeem leent zich uitstekend om flexibel toe te passen en dus ná 10 jaar op te pakken en te verplaatsen naar een andere locatie. In bijzonder verkennen we een samenwerking hierin met MOOS. Zij zijn in 2021 als winnaar uit de bus gekomen vanuit de innovatie-challenge 'So You Think You Can Build'. Met het door hen ontwikkelde concept kan er op een efficiënte manier passende woonruimte waarin ruimte is om diversiteit aan te brengen aansluitend op de woonbehoefte.

Voor dit plan specifiek onderzoeken we realisatie van een kleinschalige appartementen complex met de toepassing van twee verschillende soorten woningen.
> de S-woning met een gebruiksoppervlakte van circa 42 m2
> de M-woning met een gebruiksoppervlakte van circa 62 m2

Het zijn zelfstandige woningen en dus voorzien van eigen keuken en sanitair. Iedere woning heeft een leefruimte met aparte slaapkamer. Behalve de individuele woningen wordt in het plan ook voorzien in ondersteunende functies zoals een gezamenlijke fietsenstalling, afvalvoorzieningen en de mogelijkheid voor inzet van deelmobiliteit.

Samen met gebruikers en omwonenden
De directe omwonenden, wijkraad de Bunders en directe buren als De Leijgraaf en Fioretti College worden tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over het voorgenomen plan. We gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe de omgeving naar dit initiatief kijkt, of en waar mogelijke problemen of bezwaren worden verwacht, danwel waar aanpassingen en verbeteringen aangebracht kunnen worden ter verbetering van het plan. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden waar mogelijk mee genomen in de uitwerking van het plan.

De presentatie voor deze bijeenkomst kunt u bekijken via deze link.

Daarnaast organiseren De Leijgraaf en Area een workshop onder (oud)studenten van De Leijgraaf om meer inkleuring te krijgen op de woonbehoefte onder jongeren. Hetgeen we ophalen uit deze workshop hopen we uiteindelijk mee te kunnen nemen in de planvorming.

Planning
Het doel wat we nastreven is realisatie en ingebruikname van deze flexwoningen in 2023. Om dit te kunnen bereiken hanteren we de volgende planning op hoofdlijnen;

2e kwartaal 2022: van initiatief naar plan omgevingsdialoog, planuitwerking, go/no-go
3e kwartaal 2022: vergunningentraject*
4e kwartaal 2022: start voorbereiding (infra + bouw)
Medio 2023 realisatie; infra, bouw, inrichtingsplan

* behandeltermijn + ter inzage legging. Exclusief eventueel bezwaar- en beroepstraject.

Bovenstaande planning is naar de inzichten van dit moment, wijzigingen hierop zijn niet uitgesloten.

Blijf op de hoogte
Op deze webpagina delen wij actuele informatie over dit project.