Flats in Uden worden verduurzaamd en gasloos

 

Alle negen flats in de Flatwijk in Uden worden de komende jaren verduurzaamd. Het betreft hier in totaal 432 woningen. In oktober 2023 is al gestart met de werkzaamheden, woensdag 17 januari was het officiële startmoment.

Helemaal gasloos is de ambitie
Door de werkzaamheden worden de woningen energiezuiniger en gasloos verwarmd. Het is onze ambitie dat ook alle bewoners gasloos gaan koken, maar dat is aan de bewoners zelf. We kunnen dat niet verplichten.

Bewoonster Michelle, waar de werkzaamheden binnen al zijn afgerond, heeft besloten om elektrisch te gaan koken: “Van Area kreeg ik een vergoeding als compensatie waarmee ik een gedeelte van de kookplaat kon betalen. Bovendien vind ik het veiliger voor mijn kind en is het minder gedoe. Als het goed is ga ik straks minder aan energielasten betalen, maar dat moet ik eerst nog zien”.

Plattegrond flatwijk UdenWat wordt gerenoveerd?
We verduurzamen door het toepassen van dak- en gevelisolatie, het plaatsen van isolerend HR++ glas, nieuwe voor- en achterdeur, het plaatsen van extra zonnepanelen op het dak en de overstap naar een collectieve gasloze verwarmingsinstallatie. Hierbij brengen we iedere woning naar minimaal energielabel A+.
Naast het onderhoud en de verduurzaming zullen de flats ook worden verfraaid. Een omvangrijk project, met veel impact voor de bewoners.

Proces
Voor dit omvangrijk project begonnen de voorbereiding bij Area al in 2021. Wat gaan we precies in de flatwijk aanpakken, wat is nodig, hoe gaan we dat doen, is dat wat Area wil ook technisch en financieel haalbaar, wie gaat het uitvoeren? Er wordt gekeken naar andere (voorbeeld)projecten, gesproken met bewoners, ontwerpen gemaakt, berekeningen gedaan, offertes opgevraagd, afspraken gemaakt en een planning gemaakt. Bij het bijstellen van de plannen moet er veel opnieuw bekeken, ontworpen en berekend worden. Uiteindelijk wordt de vergunning aangevraagd en na verlening kunnen we aan de slag.

Betrekken bewoners
Het betrekken van bewoners bij het project is heel belangrijk. Alle bewoners en direct omwonende zijn begin 2023 geïnformeerd over het project via een zogenaamde omgevingsdialoog. Daarna is er met de bewoners van de eerste flat nog een gezamenlijke bijeenkomst geweest en hebben er huisgesprekken plaatsgevonden. Het wijkteam van Area werkt daarin intensief samen met het bouwteam van aannemer Caspar de Haan.

Achterzijde flatPlanning
Area is oktober 2023 gestart met de werkzaamheden in en aan de eerste flat, de Beatrixhof. De werkzaamheden per flat duren ongeveer zes maanden. Tijdens de eerste paar flats wordt nog ondervonden of dat wat vooraf bedacht is, in werkelijkheid ook klopt. Eerst worden de vier flats aan de binnenring aangepakt, daarna de vijf flats aan buitenring.
We verwachten dat de werkzaamheden aan alle flats na ruim vier jaar afgerond zijn.