Finale So you think you can build: energiek, ambitieus en veelbelovend

Blik op podiumOp woensdag 7 juli vond de finale plaats van de So you think you can BUILD challenge. Tijdens de spannende middag werden de winnaars bekend gemaakt:

  • De Uuthuuskes - na een cursus van één dag in elkaar te zetten - van The New Makers winnen de categorie voor de PMC 2 Grondgebonden Levensloopbestendige woningen.
  • De uitvouwbare woningen van Leven buiten de Lijntjes van Dura Vermeer halen de categorie PMC 2 Grondgebonden Reguliere Woning binnen.
  • En met de robuuste gestapelde gebouwen van het concept MOOS is in the Middle Of Our Street de winnaar van de PMC 7 categorie, de Gestapelde Levensloopbestendige woning.

Bekijk hun oplossingen in de zes filmpjes op de site So you think you can build.

Hoopvol en veelbelovend
De competitie heeft creativiteit losgemaakt. Dat is wat iedereen tijdens deze finale voelt. ‘De woningbouwopgave is groot en gaat gepaard met een nog grotere noodzaak van een omslag naar groen’, zegt de directeur Woningmarkt van BZK Marja Appelman in een videoboodschap. ‘Daarom is het ministerie blij met de prijsvraag. De markt heeft met deze challenge laten zien wat ze kan. En die ontwikkelingen zijn hoopvol en veelbelovend.’

Tastbare ambities
Deze challenge eindigt niet na vandaag. Er komt een gegarandeerd vervolg, zegt NCB-directeur Olga Görts. Elke winnaar gaat aan de slag om in opdracht van de deelnemende corporaties een proefserie van 20 woningen te realiseren. ‘Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor’, zegt Tine-Loes Hemmes van Dura Vermeer. ‘Het enige wat wij nu nodig hebben, zijn locaties en de vraag van de opdrachtgevers. Dus kom maar op, corporaties!’ Joost Hoffman van in the Middle Of Our Street benadrukt dat de sleutel van het vervolgsucces van de challenge ligt in een constante flow van productie. Hij verheugt zich op het werken voor woningcorporaties. Juist de problemen op de woningmarkt voor sociale en middenhuur waren nog maar anderhalf jaar geleden de aanleiding voor de start van in the Middle Of Our Street. ‘Het is niet zo moeilijk om innovatief en duurzaam te bouwen voor de bovenkant van de markt’, zegt Joost. ‘Daar ligt dan ook niet onze maatschappelijke betrokkenheid.’ Nadia Remmerswaal van The New Makers benadrukt nog eens waarom de challenge is uitgeschreven. ‘De helft van het afval wereldwijd en een kwart van de CO2-uitstoot komt voor rekening van de bouw. En als sociale huurwoningen betaalbaar zijn, is de architectonische kwaliteit laag. Wij kunnen dat helpen veranderen.’ Daarbij helpt het als corporaties straks aangeven wat er nodig is om proefseries zo in te richten dat snelle opschaling mogelijk is, vervolgt ze.

Die opschaling zal nog lastige hobbels kennen, erkent Rogér Gorts, projectmanager van Area. Met Wonen Zuid is deze corporatie de kartrekker van de challenge. ‘We gaan nu samen uitzoeken hoe we dat in de praktijk gaan doen. ‘Er liggen in ieder geval drie mooie concepten met heel veel potentie’, zegt Ingrid Storms, projectadviseur van Wonen Zuid. ‘Daarmee gaan we zaken in beweging brengen.’ Beiden doelen daarbij onder meer ook op de rol van de gemeenten bij nieuwbouw. Dat zorgt vaak voor vertraging. En dat kost tijd en geld. Corporaties en conceptontwikkelaars moeten dus in gesprek gaan met gemeenten. NCB-bestuurder en professor of Housing Institutions & Governance TU Delft, Marja Elsinga deed vanmiddag al eerder een oproep: ‘Gemeenten, verdiep je in de mogelijkheden van conceptueel bouwen.’

Catalogus voor de toekomst
De markt heeft de uitdaging opgepakt. Dat er een vervolg komt, is zeker. Dat zegt ook Aedesvoorzitter Martin van Rijn in zijn videoboodschap. Corporaties zullen uiteindelijk hun vragen bundelen in bouwstromen zodat de oplossingen van de challenge breder opgepakt worden. De challenge is een boost om door te pakken. Niet alleen voor de drie winnaars en de andere drie finalisten. Alle 52 inzenders kunnen hun concepten het komende jaar laten zien binnen het NCB. Tot en met vrijdagmiddag presenteren zij hun oplossingen op het digitale Beursplein. Na de zomer zijn ze te zien op Conceptenboulevard.nl. ‘En dat is een prachtige catalogus voor een veelbelovende toekomst’, zegt Thijs Asselbergs.

Zoektocht naar nieuwe, slimme concepten
Eind januari daagden tien woningcorporaties uit Brabant, Limburg en Twente de markt uit samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen en Aedes, onder leiding van ESTI. De urgentie is duidelijk: innovatie is hard nodig om versneld veel betaalbare nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Vooral grondgebonden en gestapelde woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens met een huur onder de eerste aftoppingsgrens van 634 euro zijn nu nauwelijks rendabel aan te bieden. Voor deze Product Markt Combinaties 2 en 7 uit De Woonstandaard ging de challenge op zoek naar nieuwe, slimme concepten. Niet alleen betaalbaar in aanschafkosten, maar gedurende de hele levensduur: dus in de total cost of ownership. En ook nog duurzaam, circulair en levensloopbestendig. De selectiecommissie – met vertegenwoordigers van de tien corporaties - werd overdonderd door 94 inzendingen van in totaal 52 partijen. Allemaal van hoge kwaliteit, zegt juryvoorzitter en hoogleraar Architecturale Engineering TU Delft, Thijs Asselbergs. De jury koos uiteindelijk zes finalisten.

Terugkijklink van finale.
Bezoek beursplein
Tekst: Tekst met Inhoud, Marjon van Weersch
Foto's: Bart Verkuijlen