Contact
Vragen? Laat het ons weten

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. De leden van de commissie werken meestal bij huurdersverenigingen (huurdersleden) en een woningbouwvereniging of als makelaar (verhuurdersleden). In een Huurcommissie zit een gelijk aantal huurders- en verhuurdersleden. Er zijn 59 Huurcommissies, ondersteund door één secretariaat. Het secretariaat van de Huurcommissies is onderdeel van VROM. Huurders van vrije sector woningen kunnen geen bezwaar maken bij de Huurcommissie. Zij moeten zich hiervoor direct tot de kantonrechter wenden.

Voorwaarden bij bezwaar
Het bezwaar bij de Huurcommissie is aan voorwaarden gebonden.

 • Je moet op inhoudelijke gronden aangeven waarom je bezwaar maakt.
 • Een speciaal formulier gebruiken voor het bezwaar.
 • Ook moet je leges betalen. Als je dat niet doet, loop je het risico dat de Huurcommissie het bezwaar niet in behandeling neemt.
 • Je kunt geen bezwaar meer maken op grond van de onderhoudstoestand van de woning. Hiervoor is nu een aparte procedure, die los staat van de (datum van) huurverhoging.
 • Tegen de aanpassing van (het voorschot van) de leveringen & diensten kun je geen bezwaar maken bij de Huurcommissie. Je kunt wel de redelijkheid van de tarieven door de Huurcommissie laten toetsen.
 • Huurders van vrije sector woningen kunnen geen bezwaar maken bij de Huurcommissie. Zij moeten zich hiervoor direct tot de kantonrechter wenden.

Meer informatie hierover vind je op de website van de Huurcommissie.

Veel gevraagd over Huurcommissie

Waarover kan de huurcommissie zich uitspreken bij een bezwaar?

 • Je bent het niet eens met de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging
 • Je wilt huurverlaging omdat het aantal punten niet klopt of omdat jouw inkomen is gedaald nadat je een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen
 • Je bent het niet eens met huurverhoging na woningverbetering
 • Je wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud
 • Je vindt uw maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog of je bent het niet eens met de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen 
 • Je  woont nog geen 6 maanden in een woning en wilt weten wat een redelijke huurprijs is

Hoe kan ik bezwaar maken bij de Huurcommissie?

Het bezwaar bij de Huurcommissie is aan voorwaarden gebonden.  Meer informatie hierover vind je op de website van de Huurcommissie

Wat is een Huurcommissie?

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.

Kan er bezwaar worden ingediend over de hoogte van het voorschot voor nutsvoorzieningen met individuele meter?

Ja, dat kan. Voor nutsvoorzieningen zonder individuele meter kan dit niet, omdat dit onder ‘servicekosten’ valt en over servicekosten kan geen bezwaar worden ingediend met betrekking tot het voorschot.

Kan er bezwaar worden ingediend over de hoogte van het voorschot van servicekosten?

Nee, dat kan niet. Er kan alleen bezwaar worden ingediend met betrekking tot de hoogte van het voorschot voor nutsvoorzieningen met individuele meter.

Tot hoelang na het verstrijken van het kalenderjaar kan nog bezwaar over die periode worden ingediend?

Tot 24 maanden na afloop van de uiterste datum voor versturen van de eindafrekening. In de praktijk mag voor een afrekening van 2015 tot 30 juni 2018 bezwaar worden ingediend.

Meer vragen (1)