Privacybeleid & proclaimer

Privacyreglement
Area acht het van groot belang dat er zorgvuldig en discreet wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens van woningzoekenden, huurders en bewoners. Deze gegevens beveiligen en beschermen we met grote zorgvuldigheid, omdat we veel waarde hechten aan de rechten van haar huurders. Area houdt zich voor de verwerking van alle persoonsgegevens aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Proclaimer
Area is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en de gegevens op het huurdersportaal. We doen er alles aan om de gepubliceerde informatie actueel en juist houden. Mocht je desondanks informatie tegenkomen die niet correct of verouderd is, laat het ons dan weten via info@areawonen.nl. Dan gaan we dat herstellen. Alvast bedankt voor je bijdrage.