project tijdelijk wonen

Om een betaalbare woning te vinden in deze regio is geduld nodig. Area ziet dat de vraag, en daarmee de wachttijden, voor betaalbare woningen toenemen. Niet iedereen kan zo lang op een woning wachten. Speciaal voor deze mensen wil Area naast de reguliere nieuwbouw de komende jaren tijdelijke woningen aan haar woningvoorraad toevoegen.

Op de locatie Velmolen Oost zijn recent 36 tijdelijke appartementen gerealiseerd en opgeleverd.

Veel gevraagd over project tijdelijk wonen

Via welk model worden de woningen van tijdelijk / flex wonen aangeboden?

Algemeen

De tijdelijke / flex woningen worden op de website van Informatie OnsHuiz.nl via het loting- of aanbodmodel toegewezen, met de toevoeging dat er een motivatiebrief toegevoegd moet zijn in Ons Huiz.

Wat is tijdelijk / flex wonen?

Algemeen

Om een betaalbare woning te vinden in deze regio is geduld nodig. Area ziet dat de vraag, en daarmee de wachttijden, voor betaalbare woningen toeneemt. Niet iedereen kan zo lang op een woning wachten. Speciaal voor deze mensen wil Area naast de reguliere nieuwbouw de komende jaren tijdelijke woningen aan haar woningvoorraad toevoegen.

Area begrijpt dat het een stressvolle situatie kan zijn als je met spoed een woning nodig hebt en je telkens maar niet in aanmerking komt voor een woning. Deze stress willen we voor onze doelgroep verlichten door je een kleine woning aan te bieden, terwijl de inschrijftijd van de woningzoekende behouden blijft. We bieden dus een tijdelijke oplossing voor die mensen die een overbrugging nodig hebben. Je mag zo lang wonen in de woning als nodig is.

We maken gebruik van tijdelijke woningen om met de marktvraag mee te kunnen bewegen. We ervaren nu een piek in de vraag naar woningen, maar in de toekomst wordt verwacht dat de vraag naar woningen af gaat nemen. De tijdelijke woningen kunnen we weghalen zodat leegstand kan worden beperkt. Zo dragen we bij aan leefbare dorpen en wijken. We gaan ervan uit dat de woningen 20 jaar blijven staan. Dit is nog best een lange tijd, maar nog altijd korter dan de 50 tot 70 jaar waarvoor we onze reguliere woningen bouwen.

De tijdelijke woningen zijn 30 tot 40 m² en hebben een woonkamer met open keuken, één of twee slaapkamers en een badkamer met douche, wasbak en toilet. De woningen zijn sober en doelmatig waardoor we er een lage huurprijs (tussen de € 400,- en € 500,- ) voor kunnen vragen. Een prima oplossing voor een tijdelijke situatie.

De woningen worden 'all electric' uitgevoerd waarbij zonnepanelen op het dak worden gelegd. De energieprestatie van de woningen is erg goed, waardoor we de woningen echt betaalbaar houden en het milieu kunnen ontzien. Ook is er nagedacht over het hergebruik van de woningen en materialen na de levensduur op de locaties.

Verhuurt Area tijdelijke / flex woningen? Woningen voor spoedzoekers?

Algemeen

In 2017 zijn we met de verhuur gestart van de eerste woningen. De woningen worden via een lotingmodel aangeboden en zijn bedoeld voor mensen welke met spoed op zoek zijn naar een woning. Bij het accepteren van deze kleine zelfstandige woning behoud je je inschrijftijd. Wel wordt gekeken naar onze algemene inkomenscriteria of je tot onze doelgroep behoort. 

Op dit moment hebben wij tijdelijke woningen in de President Kennedylaan, de Loopkantstraat en Fruitgaard te Uden. In 2022 komen er ook flexwoningen in Erp en in Veghel.
Wanneer hier een woning vrij komt wordt deze geplaatst op onze website van Mijn Huiz bij het woningaanbod op OnsHuiz.

Als ik een kamer huur bij Area, behoud ik dan mijn inschrijftijd?

Algemeen

Ja, dat klopt. Wanneer je een kamer huurt, gaat dit niet te koste van je inschrijfduur.

Ik ga een woning huren via "Tijdelijk / Flex wonen". Behoud ik dan mijn inschrijftijd?

Algemeen

Ja, je behoudt dan je inschrijftijd.

Ik wil met kinderen gaan wonen in het project "Tijdelijk / Flex wonen". Is dat mogelijk?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk.