project tijdelijk wonen

Om een betaalbare woning te vinden in deze regio is geduld nodig. Area ziet dat de vraag, en daarmee de wachttijden, voor betaalbare woningen toenemen. Niet iedereen kan zo lang op een woning wachten. Speciaal voor deze mensen wil Area naast de reguliere nieuwbouw de komende jaren tijdelijke woningen aan haar woningvoorraad toevoegen.

Op de locatie Velmolen Oost zijn recent 36 tijdelijke appartementen gerealiseerd en opgeleverd.

Veel gevraagd over project tijdelijk wonen

Wat is tijdelijk / flex wonen?

Algemeen

Om een betaalbare woning te vinden in deze regio is geduld nodig. Area ziet dat de vraag, en daarmee de wachttijden, voor betaalbare woningen toeneemt. Niet iedereen kan zo lang op een woning wachten. Speciaal voor deze mensen wil Area naast de reguliere nieuwbouw de komende jaren tijdelijke woningen aan haar woningvoorraad toevoegen.

Area begrijpt dat het een stressvolle situatie kan zijn als je met spoed een woning nodig hebt en je telkens maar niet in aanmerking komt voor een woning. Deze stress willen we voor onze doelgroep verlichten door je een kleine woning aan te bieden, terwijl de inschrijftijd van de woningzoekende behouden blijft. We bieden dus een tijdelijke oplossing voor die mensen die een overbrugging nodig hebben. 

We maken gebruik van tijdelijke woningen om met de marktvraag mee te kunnen bewegen. We ervaren nu een piek in de vraag naar woningen, maar in de toekomst wordt verwacht dat de vraag naar woningen af gaat nemen. De tijdelijke woningen kunnen we weghalen zodat leegstand kan worden beperkt. Zo dragen we bij aan leefbare dorpen en wijken. We gaan ervan uit dat de woningen 20 jaar blijven staan. Dit is nog best een lange tijd, maar nog altijd korter dan de 50 tot 70 jaar waarvoor we onze reguliere woningen bouwen.

De tijdelijke woningen zijn 30 tot 40 m² en hebben een woonkamer met open keuken, één of twee slaapkamers en een badkamer met douche, wasbak en toilet. De woningen zijn sober en doelmatig waardoor we er een betaalbare huurprijs voor kunnen vragen. Een prima oplossing voor een tijdelijke situatie.

De woningen worden 'all electric' uitgevoerd waarbij zonnepanelen op het dak worden gelegd. De energieprestatie van de woningen is erg goed, waardoor we de woningen echt betaalbaar houden en het milieu kunnen ontzien. Ook is er nagedacht over het hergebruik van de woningen en materialen na de levensduur op de locaties.

Verhuurt Area tijdelijke / flexwoningen? Woningen voor spoedzoekers?

Algemeen

Flexwoningen zijn bedoeld voor mensen welke met spoed op zoek zijn naar een woning. Bij het accepteren van deze kleine zelfstandige woning behoud je je inschrijftijd. Wel wordt gekeken naar onze algemene inkomenscriteria of je tot onze doelgroep behoort. 

Flexwoningen worden niet via Thuispoort aangeboden maar via een kandidatenlijst die aangelegd wordt door samen met haar partners zoals Ons Welzijn en de Gemeente Meierijstad of Gemeente Maashorst. U mag zich hiervoor wel aanmelden bij Area en dan neemt een collega van verhuur contact met u op. 

Als ik een kamer huur bij Area, behoud ik dan mijn inschrijftijd?

Algemeen

Ja, dat klopt. Wanneer je een kamer huurt, gaat dit niet te koste van je inschrijfduur.

Ik ga een woning huren via "Tijdelijk / Flex wonen". Behoud ik dan mijn inschrijftijd?

Algemeen

Ja, je behoudt dan je inschrijftijd.

Ik wil met kinderen gaan wonen in het project "Tijdelijk / Flex wonen". Is dat mogelijk?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk.