Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Kijk op deze pagina voor de veelgestelde vragen rondom dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie over het huurprijsbeleid. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?

Algemeen

Huurprijsaanpassing 1 juli 2023

Dit jaar verhoogt Area de huren met 2,5 %. Maar niet voor iedereen.

Een grote groep huurders krijgt een huurverlaging en huurders met een middenhoog of hoog inkomen krijgen een hogere huuraanpassing. Deze huuraanpassingen gaan in per 1 juli van dit jaar. Huurders worden in april en mei geïnformeerd.

Voor nu en de toekomst
Huuropbrengsten zijn voor Area de belangrijkste bron van inkomsten. Ze doet er alles aan om dat geld zo goed mogelijk in te zetten. Hoeveel geld is er nodig om woningen te bouwen en te verduurzamen, maar ook om de dienstverlening te verbeteren maakt Area inzichtelijk in een begroting. Dat doet ze jaarlijks, maar ook voor de langere termijn. Zo zorgt Area ervoor dat ze een gezonde organisatie is, zodat zoveel mogelijk huurders een goede woning hebben met betaalbare woonlasten én dat we als organisatie niet in de problemen komen als het tegen zit.

Afschaffing verhuurdersheffing
De jaarlijkse verhuurdersheffing is dit jaar door de overheid gelukkig afgeschaft. Dat geld zet Area natuurlijk in voor het bouwen en het verduurzamen van woningen. Maar door de hoge kosten voor bouwmaterialen, beheer en onderhoud kan dat nu minder dan Area graag had gezien.

Hulp bij financiële problemen

Het is niet altijd makkelijk om rond te komen. Huurders die het zwaar hebben of krijgen, helpen wij graag. Hiervoor werken we ook intensief samen met de gemeenten Maashorst en Meierijstad.

Kan ik huurverlaging aanvragen naar aanleiding van de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. Dit geldt alleen als je als huurder al op 1 maart 2023 in de desbetreffende woning woonde en aan een aantal voorwaarden voldoet . Aanvragen kan tot 31 december 2024. 

Mogelijk kom je in aanmerking voor huurverlaging
Dit kun je hier controleren middels het doorlopen van een vragenlijst.


Kom je in aanmerking voor huurverlaging in 2023?
Dit kun je hier zelf doorgeven.

Tot aan welk bedrag mag een kale huurprijs worden verhoogd?

Algemeen

Een sociale huurwoning heeft een wettelijk bepaald aantal woningwaarderingspunten en dit aantal punten is gekoppeld aan een huurprijs die maximaal gevraagd mag worden. De huurprijs mag dus nooit hoger worden dan deze wettelijke huurprijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Wat is de maximaal toegestane huursomstijging in Nederland per 1 juli 2023?

Algemeen

De maximale huursomstijging mag niet boven de 2,6% uitkomen. Dat betekent voor individuele gevallen 2,5%/3,2% of 45 euro.  De stijging hangt af van je inkomen in 2021 en geldt alleen voor sociale huurwoningen.
Huur je in de vrije sector? Dan geldt er een maximale huurverhoging van 4,1%. Bij Area hanteren we 3,1%. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van de Rijksoverheid

Krijg ik een huurverhoging wanneer mijn inkomen dit jaar stijgt?

Algemeen

Op dit moment is dat niet aan de orde. Indien de wetgeving hierover wijzigt, gaat Area deze wijziging in principe opvolgen. We kunnen dus geen garantie geven voor de toekomst.

Kan ik de streefhuur van mijn huurwoning opvragen?

Algemeen

Ja, dat kan. Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Algemeen

Als je de huurverhoging niet betaalt, dan ontvang je binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief. Blijf je het oneens met de huurverhoging, dan kun je de onafhankelijke huurcommissie inschakelen. De beslissing van de huurcommissie is bindend. Je kan dan alleen nog maar tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Website van de Huurcommissie

Gaat de huurverlaging met terugwerkende kracht in?

Algemeen

Nee. Als jouw verzoek tot huurverlaging wordt toegekend, dan treedt de huurverlaging volgens de wet in werking op de eerste dag van de tweede maand  nadat je het verzoek hebt ingediend en toegekend hebt gekregen.

Wat houdt de streefhuur in?

Algemeen

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij/zij de woning accepteert. Onze streefhuur is lager dan de maximale huurprijs die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt bepaald bij aanvang van de nieuwe huurperiode.

Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid
Je kunt hier je bezwaarschrift digitaal indienen.

Waarom krijg ik bericht van de Belastingdienst dat Area een inkomensverklaring (huishoudverklaring) van mij heeft opgevraagd?

Algemeen

Als we inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen, dan moeten we bij de Belastingdienst inkomensverklaringen opvragen voor alle DAEB woningen (sociale huurwoningen).
Om duidelijk te krijgen in welke van de twee categorieën je inkomen valt vragen wij deze gegevens op. We zien dus niet je daadwerkelijk inkomen, alleen de categorie.

De huurverlaging lijkt niet te zijn doorgevoerd. Ik betaal nog steeds de oude huurprijs. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem contact op met Area via Mijn Vraag.

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een huurwoning?

Algemeen

Jaarlijks stelt de overheid het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen vast. Area bepaalt samen met De Bewonersraad welk huurverhogingspercentage voor de huurders van Area geldt. Dit kan elk jaar anders zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Area hoeft de huur toch niet te verhogen?

Algemeen

Nee, dat zijn we niet verplicht. Deze huurstijging is noodzakelijk zodat Area kan blijven investeren in het woningbestand. Het is belangrijk om ons woningaanbod uit te breiden en de bestaande woningen te verduurzamen. Zeker in deze tijd van woningnood en hoge energiekosten.

Wat is de maximale huurprijs die volgens het woningwaarderingsstelsel bij een woning hoort?

Algemeen

De huurprijs van een woning wordt vastgesteld op basis van het aantal punten dat volgens het woningwaarderingsstelsel bij de woning hoort. Elke ruimte krijgt een aantal punten, maar ook bijvoorbeeld de lengte van het aanrecht, de uitrusting van de badkamer, energielabel en de WOZ waarde.