Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Kijk op deze pagina voor de veelgestelde vragen rondom dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie over het huurprijsbeleid. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?

Algemeen

In 2022 zullen we alle kale huren per 1 juli met 2,3% verhogen. 

Tot aan welk bedrag mag een kale huurprijs worden verhoogd?

Algemeen

Een sociale huurwoning heeft een wettelijk bepaald aantal woningwaarderingspunten en dit aantal punten is gekoppeld aan een huurprijs die maximaal gevraagd mag worden. De huurprijs mag dus nooit hoger worden dan deze wettelijke huurprijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Kan ik de streefhuur van mijn huurwoning opvragen?

Algemeen

Ja, dat kan. Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Algemeen

Als je de huurverhoging niet betaalt, dan ontvang je binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief. Blijf je het oneens met de huurverhoging, dan kun je de onafhankelijke huurcommissie inschakelen. De beslissing van de huurcommissie is bindend. Je kan dan alleen nog maar tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Website van de Huurcommissie

Gaat de huurverlaging met terugwerkende kracht in?

Algemeen

Nee. Als jouw verzoek tot huurverlaging wordt toegekend, dan treedt de huurverlaging volgens de wet in werking twee maanden nadat je het verzoek hebt ingediend.

Wat houdt de streefhuur in?

Algemeen

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij/zij de woning accepteert. Onze streefhuur is lager dan de maximale huurprijs die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt bepaald bij aanvang van de nieuwe huurperiode.

Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Hoe is het mogelijk dat Area een beperkte huurverhoging doorvoert en niet het maximale percentage?

Algemeen

Dit wordt door Area bepaald na overleg met De Bewonersraad.

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een huurwoning?

Algemeen

Jaarlijks stelt de overheid het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen vast. Area bepaalt samen met De Bewonersraad welk huurverhogingspercentage voor de huurders van Area geldt. Dit kan elk jaar anders zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
Area kiest ervoor om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor 2022.

Area hoeft de huur toch niet te verhogen?

Algemeen

Nee, dat zijn we niet verplicht. Deze huurstijging is noodzakelijk zodat Area kan blijven investeren in het woningbestand. Het is belangrijk om ons woningaanbod uit te breiden en de bestaande woningen te verduurzamen. Zeker in deze tijd van woningnood en hoge energiekosten.

Wat is de maximale huurprijs die volgens het woningwaarderingsstelsel bij een woning hoort?

Algemeen

De huurprijs van een woning wordt vastgesteld op basis van het aantal punten dat volgens het woningwaarderingsstelsel bij de woning hoort. Elke ruimte krijgt een aantal punten, maar ook bijvoorbeeld de lengte van het aanrecht, de uitrusting van de badkamer, energielabel en de WOZ waarde.