Afrekening servicekosten

Veel gevraagd over Afrekening servicekosten

Ik moet de meterstanden van mijn vorige woning doorgeven aan de energieleverancier. Waar kan ik deze vinden?

Na oplevering van je woning heeft de medewerker van Area een opleverrapport toegestuurd. Hierin staan de meterstanden. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met Area via Mijn Vraag.

Ik heb of wil een automatische machtiging voor de huur. Wordt de afrekening servicekosten ook automatisch afgeschreven?

Dit gebeurt niet automatisch. U kunt de afrekening servicekosten zelf overmaken naar het rekeningnummer zoals vermeld in de brief afrekening servicekosten. 

Wanneer krijg ik het tegoed van de afrekening van de servicekosten op mijn rekening gestort?

De servicekosten moeten voor 1 juli zijn afgerekend. Het geld wordt binnen 30 dagen na het versturen van de brief afrekening servicekosten naar je overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer. Een exacte datum voor de afrekening servicekosten kunnen we helaas niet geven. Wij zijn voor de stookkosten afhankelijk van andere bedrijven, dus kunnen wij niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn.

De teruggave van de servicekosten wordt niet verrekend met de maandelijkse huur, deze wordt apart overgemaakt aan de huurder. Behalve wanneer je een betalingsachterstand hebt. Dan verrekenen we het uit te keren bedrag wél met de maandelijkse huur. 

Wanneer krijg ik de brief van de afrekening van de servicekosten?

De brief van de afrekening servicekosten moet voor 1 juli door jou als bewoner ontvangen zijn. Een exacte datum kunnen we helaas niet geven. Wij zijn bijvoorbeeld voor de stookkosten afhankelijk van andere bedrijven, dus kunnen wij niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn.

Wat zijn servicekosten en waaruit zijn ze opgebouwd?

Voor meer uitleg over de servicekosten, zoals: wat zijn servicekosten, waaruit bestaan de servicekosten, wat zijn de verschillen etc. kun je deze bijlage raadplegen. 

Levert dit geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Area via Mijn Vraag.

Hoe is de afrekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen opgebouwd?

Op de factuur staat vermeld over welke periode de berekening is gemaakt en wordt er per onderdeel het bedrag aan voorschot, kosten en saldo weergegeven.

Heb je vragen over de afrekening van de stookkosten? 
Neem contact op met Ista Nederland via info@istanederland.nl of telefonisch via 010-2455700 . Deze organisatie is specialist in meting en afrekening van het energieverbruik in complexen met een gezamelijke energie-installatie.

Heb je andere vragen over de afrekening servicekosten?
Neem dan contact op via Mijn Vraag.

Kan ik een acceptgiro krijgen voor het overmaken van de afrekening servicekosten?

Nee, hiervoor ontvang je geen acceptgiro. Je kunt het bedrag zelf overmaken naar ons rekeningnummer NL37 INGB 0002 0445 99. Wanneer je bij het betalingskenmerk je adres invult, kunnen wij de betaling verwerken.

Ik wil mijn rekeningnummer doorgeven voor het terugstorten van servicekosten. Hoe doe ik dit?

Neem contact met ons op via Mijn Vraag. Vermeld hierbij je naam en het adres waar het over gaat en het complete IBAN nummer. Bij wijzigen van een rekeningnummer geef je je oude en nieuwe rekeningnummer door.

Ik krijg nog geld terug van Area van de afrekening van de servicekosten. Wordt dat bedrag verrekend met de maandelijkse huur?

Nee, deze teruggave wordt niet verrekend met de maandelijkse huur. Deze wordt apart overgemaakt aan de huurder. Alleen bij een betalingsachterstand wordt deze wel verrekend met de maandelijkse huur.

De meterstanden in de afrekening opgenomen zijn niet juist. Wat nu?

Neem contact op met Area via Mijn Vraag. We zullen proberen je vraag te beantwoorden. 

Er staat een min voor het eindsaldo op mijn afrekening servicekosten en nutsvoorziening, wat betekent dat?

Een min voor het eindsaldo betekent dat je geld terug krijgt. Dit geld wordt binnen 30 dagen nadat je de brief hebt ontvangen aan je overgemaakt.

Ik heb niet het hele jaar op dit adres gewoond. Betaal ik nu toch alle servicekosten voor een heel jaar?

Nee, bij het onderwerp in de brief zie je de periode waar de afrekening over gaat. Het voorschot en de kosten zijn over die periode berekend.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik voor de afrekening servicekosten en nutsvoorzieningen. Hoe kan dat?

Dat kan verschillende redenen hebben. Je buren maken misschien meer of minder gebruik van de verwarming of elektra. Ook kunnen zij een ander voorschot hebben gekregen naar aanleiding van de afrekening over het vorig jaar.

Hoe kan het dat ik dit jaar (meer) moet bijbetalen?

Dat kan meerdere redenen hebben. De prijzen kunnen stijgen, maar het kan ook zijn dat je meer hebt verbruikt in vergelijking met vorig jaar. Kijk ook of je voorschot nog past bij je energieverbruik.