Betalingsregeling

Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kun je misschien een betalingsregeling met ons treffen. Wij kijken altijd naar jouw persoonlijke en  financiële situatie. Dus wacht niet tot het niet meer gaat, maar neem contact met ons op. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je blijft natuurlijk verplicht het volledige bedrag aan ons te betalen.

Veel gevraagd over Betalingsregeling

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor de eigen bijdrage in geval van renovatie?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor de huur van mijn garage?

Update juni 2021 (Natasja/Tonnie)

Nee, Area biedt geen betalingsregelingen aan voor de huur van garages en parkeerplaatsen.

Wat houdt een betalingsregeling in?

Indien je door omstandigheden jouw huur niet kunt betalen, dan neem je hierover contact met ons op om af te spreken hoe je de (maand) achterstand (in bijvoorbeeld 3 keer) kunt betalen. Dit noemen we een betalingsregeling. Naast het aflossen van de betalingsregeling, is het verplicht om ook de lopende huur te blijven betalen. Als je de lopende huur of de betalingregeling verzuimt te betalen, dan zal Area een deurwaarder inschakelen. Area brengt geen extra kosten voor een betalingsregeling in rekening.

Let op, het is niet in alle gevallen mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Laat ons contact met je opnemen als je financiële problemen hebt of verwacht, we bekijken dan met jou of en welke betalingsregeling we je eventueel kunnen aanbieden.

Je verzoek tot een betalingsregeling dien je in via het huurdersportaal.

Kan ik een betalingsregeling treffen voor de afrekening servicekosten en nutsvoorzieningen?

Ja, dat kan.

Laat ons contact met je opnemen als je financiële problemen hebt of verwacht, we bekijken dan met jou of en welke betalingsregeling we je eventueel kunnen aanbieden.
Je kunt dit aanvragen via Mijn Vraag.

Ik heb een betalingsregeling getroffen, krijg ik hiervoor een acceptgiro?

Ja, in principe ontvang je maandelijks een acceptgiro. Maar het is een service: heb je geen acceptgiro ontvangen, dan moet je zelf het bedrag overmaken via internetbankieren naar NL37 INGB 0002 0445 99 onder vermelding van je adresgegevens.

Helaas zijn deelbetalingen nog niet mogelijk in ons huurdersportaal.

Ik heb een brief ontvangen dat mijn betalingsregeling is ingetrokken. Waarom is dat gedaan? Wat moet ik nu doen?

De betalingsregeling wordt ingetrokken als je de betalingsregeling niet nakomt of de maandelijkse huur niet voor de eerste van die maand betaalt.

Het openstaande bedrag moet nu in een keer overgemaakt worden aan Area. 

Kan ik een betalingsregeling krijgen?

Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden.

Laat ons contact met je opnemen als je financiële problemen hebt of verwacht, we bekijken dan met jou of en welke betalingsregeling we je eventueel kunnen aanbieden.

Je verzoek tot een betalingsregeling dien je in via het huurdersportaal.

Ik heb een vraag over de (lopende) betalingsregeling?

Neem hiervoor contact met ons op via Mijn Vraag.

Ik kan de betalingsregeling niet nakomen. Wat moet ik doen?

Wat vervelend voor je. Laat ons hierover contact met je opnemen als je financiële problemen hebt of verwacht.

Je verzoek tot een betalingsregeling dien je in via het huurdersportaal.

Kan ik nogmaals een betalingsregeling krijgen? Ik heb al eens een regeling gehad.

Heb je binnen het afgelopen jaar al een betalingsregeling gehad? Dan is het niet mogelijk om een nieuwe betaalafspraak te maken.

Heb je hier toch een vraag over? Laat ons contact met je opnemen als je financiële problemen hebt of verwacht. Neem contact met ons op via Mijn Vraag.