Contact
Vragen? Laat het ons weten

Zonnepanelen

Tussen 2018 en 2021 legt Area op zoveel mogelijk woningen zonnepanelen zonder huurverhoging door te voeren. De opbrengst van de zonnepanelen is geheel voor de huurders van Area. Area heeft als doelstelling de woonlasten van bewoners te verlagen. De plaatsing van zonnepanelen levert een aanzienlijke besparing op de energielasten. Daarnaast staat bij Area duurzaamheid hoog in het vaandel. Area kiest er voor om kosteloos wijkgericht zonnepanelen te leggen. Lees meer over de duurzaamheidsambitie.

We bekijken eerst of een woning geschikt is. De exacte opbrengst is afhankelijk van de ligging, oriëntatie en hellingshoek van een dak. 6 Zonnepanelen leveren al snel gemiddeld 1200 kWh per jaar op, dat is circa € 240 per jaar. Bij 9 panelen leveren de panelen circa 1800 kWh per jaar op, dat is circa € 360 per jaar. In een enkel geval zal blijken dat het dak minder of niet geschikt is voor zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld als er teveel schaduw op valt.

Bewoners krijgen van ons een persoonlijke brief met een antwoordkaart wanneer de woning aan de beurt is voor de zonnepanelen. In deze brief leggen we exact uit wat er moet gebeuren om de panelen optimaal hun werk te laten doen. Deelname is mogelijk door de antwoordkaart ingevuld terug te zenden naar Area. Duurzamer is om deelname via het huurdersportaal te bevestigen of via een formulier. Tenten Solar zal vervolgens de panelen leggen.

Bekijk eens onze instructiefilm over zonnepanelen

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Wanneer worden er bij mijn woning zonnepanelen geplaatst?

Iedereen die huurt bij Area – met een geschikt dak – komt aan de beurt. Area legt in de periode tot 2021 op zoveel mogelijk huizen zonnepanelen. Dat doen we per wijk. Als jouw wijk en huis aan de beurt zijn, dan krijg je persoonlijk bericht van ons. Of een dak geschikt is, hangt af van de helling en oriëntatie van het dak.

We houden rekening met onderhouds- en renovatieprojecten. Deze werkzaamheden voeren we eerst uit en plaatsen dan - als een dak geschikt is - zonnepanelen.

Wil je meer weten? Kijk op: energiebesparenmetarea.nl of zonnepanelen.

 

Waarom zonne-energie?

De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit kan gebruikt worden voor jouw woning. Daar is nog wel een technisch hulpmiddel voor nodig: de omvormer. Zo verlaag je de kosten van jouw elektriciteitsrekening en draag je bij aan het milieu door verlaging van de CO2 uitstoot.

Wie plaatst de zonnepanelen?

De firma Tenten Solar Zonnepanelen BV plaatst de zonnepanelen, is het eerste aanspreekpunt hiervoor. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0544-353348 en per mail via info@tentensolar.nl.

Komt er een huurverhoging na het plaatsen van zonnepanelen?

Nee, je betaalt geen huurverhoging voor zonnepanelen. Area gaat wijkgericht zonnepanelen leggen op woningen die daarvoor geschikt zijn. De opbrengst is voor de bewoners.

Is mijn woning/meterkast geschikt voor zonnepanelen?

Om dat te kunnen beoordelen, inspecteren wij eerst het dak van jouw huis. Daarnaast kijken we naar de wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid. Die bepalen dat er niet teveel vermogen op één groep van een elektrische installatie mag zitten. De zonnepanelen worden op een aparte groep geplaatst. Is er geen vrije groep, dan wordt deze aangebracht. Het aanpassen van de groepenkast kost je als huurder niets extra.

Sommige meters zijn niet geschikt om energie terug te leveren. Deze meters worden vervangen door een digitale meter zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Onze installateur Tenten Solar meldt de installatie aan bij de netwerkbeheerder. Deze controleert of jouw meter geschikt is. Wanneer de meter niet geschikt is dan nemen zij per mail contact op om de meter te vervangen door een digitale meter. Je moet dan zelf bellen om een afspraak te maken. Area heeft geen informatie over de snelheid waarmee dit gaat.

Mijn zonnepanelen hebben schade of zijn vies. Voor wie is het herstel?

Schade
Zijn de zonnepanelen van Area, dan is het het herstel voor Area. Zonnepanelen vallen onder de opstalverzekering van Area. Als de schade aan jezelf te wijten is, dan zijn de reparatiekosten voor jou.

Schoonmaak
Zijn de zonnepanelen vervuild? In principe worden ze na een of enkele regenbuien weer schoon. Het is doorgaans niet nodig om de zonnepanelen te reinigen. Worden ze echt niet meer schoon, neem dan contact hierover op met Area.

Meld je schade via het huurdersportaal van Area.

Waar geef ik toestemming voor het leggen van de zonnepanelen?

Wij zijn wettelijk verplicht om toestemming aan jou te vragen voor het leggen van de zonnepanelen, omdat wij iets wijzigen aan het gehuurde (jouw woning). Daarom vragen wij je te tekenen voor akkoord. Ook al brengen wij de zonnepanelen kosteloos aan en vragen wij hier geen huurverhoging voor. Dit doen we ook om in de voorbereidingsfase te weten wie er mee doet, zodat in de uitvoering het proces soepel verloopt.

Bij de persoonlijke brief die jij krijgt als we in jouw wijk aan de slag gaan, zit een antwoordkaart. Vul in, onderteken en retourneer deze. Je kunt dat ook digitaal doen via 'Ja, ik wil zonnepanelen om mijn dak'.

Door toestemming te geven voor het plaatsen van zonnepanelen geef je ook toestemming om je e-mailadres eenmalig te gebruiken voor het aanmelden van de zonnepaneleninstallatie bij de netbeheerder en voor de energiemonitoring.

Ik huur een appartement of een woning in gestapelde bouw (woningen boven elkaar). Kan ik zonnepanelen krijgen?

Area gaat de komende jaren ook zonnepanelen leggen op appartementencomplexen en flats. Op een aantal flats in Uden/Veghel zijn al zonnepanelen geplaatst. We leggen zoveel zonnepanelen als nodig is voor elektraverbruik van de algemene voorziening van het appartementengebouw. Op deze manier worden de service kosten voor deze algemene voorzieningen lager. Is er dan nog voldoende dakoppervlak over dan leggen we zonnepanelen voor de woningen en waar mogelijk voor individueel gebruik.

Wat moet ik doen als de zonnepanelen niet werken?

Je belt of mailt met onze installateur Tenten Solar en zij zorgen ervoor dat het probleem wordt opgelost. Je dient zelf het systeem op storingen te controleren. Eventueel misgelopen opbrengsten worden niet vergoed. Onze installateur Tenten Solar is bereikbaar via telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar..

Er is verschil in de opbrengst van de zonnepanelen volgens de app en de energiemeter. Hoe kan dat?

Het verschil is het directe eigen verbruik:

Op de app wordt alle opbrengst weergegeven die langs de omvormer gaat. De zonne-energie gaat vanaf de omvormer naar de meterkast. Daar wordt eerst voorzien in het eigen verbruik (bijv. koelkast, diepvriezer, tv, stofzuiger, etc.).

Pas als er meer zonne-energie wordt opgewekt dan dat je op dat moment gebruikt, gaat het langs de slimme meter. Op de slimme meter lees je dus de opbrengst van de zonnepanelen ná eigen gebruik: dat wat je teruglevert. Hierdoor registreert de slimme meter minder energie dan de app. Het verschil is het directe eigen verbruik.

Bestaat er een kans dat de omvormer van zonnepanelen een beveiligingslek oplevert?

Nee, dat is bij Area niet het geval!  Dit geldt alleen voor omvormers die je op afstand kunt instellen (dus ook uitzetten). De bewoners van Area loggen in op een website van SAJ waar ze de opbrengsten kunnen zien. Je kunt geen instellingen wijzigen.

Heeft Area voldoende vermogen dat ze het bezit geheel van zonnepanelen kunnen voorzien?

Area is financieel gezond. Wij investeren in het energiezuinig maken van de woningen en dat levert op termijn een aanzienlijke besparing op. Samen met bewoners brengen we de energiekosten omlaag en denken we aan de wereld van morgen.

Wie doet de melding bij het energiebedrijf dat er zonnepanelen geplaatst zijn?

Na het plaatsen van zonnepanelen, geeft Tenten Solar dat door aan de netwerkbeheerder (Enexis), zodat zij op de hoogte zijn van het terugleveren van elektra. De bewoner ontvangt hier een mail over van Tenten Solar.

Het kan zijn dat de netwerkbeheerder (per mail) bij de bewoner de gegevens controleert. De netwerkbeheerder (Enexis) informeert de elektraleverancier over het terugleveren van elektra.

Tevens zorgt Tenten Solar ervoor dat alle zonnepanelen die op de woningen worden aangebracht aangemeld worden op de website van www.energieleveren.nl.

Let op: gaat het om een nieuwbouwwoning en ben je hier de nieuwe bewoner van, dan dien je dit zelf aan te melden bij een energieleverancier.

Ik heb overcapaciteit door de gunstige ligging van mijn zonnepanelen. Wat gebeurt daarmee?

We kijken naar het eigen verbruik en stemmen daar het aantal panelen op af. De panelen dekken niet het gehele verbruik af, dus overschot is er niet. De opbrengst van de panelen wordt verrekend met je eigen verbruik (gesaldeerd) dus je krijgt een nota voor minder verbruik: bijv. Verbruik 2500 kWh minus panelen 1700 kWh = nog te betalen 800 kWh.

Wanneer de panelen wel meer opbrengen dan je zelf gebruikt, dan bepaalt de energieleverancier welke jij hebt gekozen of zij jou een vergoeding geven voor de opbrengst. Klik hier om het door te geven: het contactformulier.

Ik wil graag een Nederlandse gebruiksaanwijzing van de zonnepanelen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Tenten Solar via telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar.. Zij kunnen je de juiste gebruiksaanwijzing toesturen.

Mijn buurman heeft een brief gekregen dat hij de volledige besparing op zijn zonnepanelen krijgt. Dat wil ik ook. Wanneer komen jullie de panelen leggen?

Dat klopt. Wanneer de woning voldoet aan ligging en helling van het dak, krijgt jouw woning ook zonnepanelen. De panelen worden tussen 2018 en 2020 per wijk gelegd. Je krijgt van ons persoonijk bericht wanneer jouw woning aan de beurt is.

Wat levert zonne-energie mij aan kWh op?

In Nederland is het heel goed mogelijk gebruik te maken van zonne-energie. Hoewel de opbrengst van zonnepanelen vaak nog onvoldoende is om in de gehele energiebehoefte te voorzien, leveren zonnepanelen in combinatie met traditionele energie al snel een flinke besparing op. De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van het type zonnepaneel, de oriëntatie en eventuele schaduwvorming. De zonnepanelen die Area toepast leveren per paneel gemiddeld 200 kWh aan elektriciteit op. 6 panelen leveren gemiddeld 1200 kWh aan stroom op. 9 panelen gemiddeld 1800 kWh. De bewoners van Area gebruiken gemiddeld per woning 2.500 kWh aan stroom.  

De exacte opbrengst is afhankelijk van de ligging, oriëntatie en hellingshoek van jouw dak.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Nee, voor het leggen van zonnepanelen is geen vergunning voor nodig.

Hoe werkt zonne-energie?

Wanneer je zonnepanelen op het dak hebt, wordt elektriciteit opgewekt in zogenaamde ‘gelijkstroom.’ In woningen gebruiken wij wisselstroom. Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt door een omvormer. De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder. Je gebruikt de opgewekte  stroom zelf of je levert deze terug aan het elektriciteitsnet. Zo heb je op een zonnige dag waarop  je thuis bent, de opgewekte zonne-energie direct gebruikt. Je hoeft dan geen elektriciteit van het net af te nemen. Op de dagen dat de zon schijnt en je niet thuis bent, gaat er veel energie terug naar de energieleverancier.

Wordt mijn dak opengemaakt als er zonnepanelen worden geplaatst?

Nee, de montage gebeurt bovenop de bestaande dakbedekking, zowel bij een plat dak als bij een pannendak. Bij een plat dak gebruiken we steunen, bij een pannendak wordt een rails door middel van haken aan de dakconstructie bevestigd. Daar zitten de zonnepanelen aan vast. Wel zal er één kleine doorvoer gemaakt worden om de stroomkabel naar binnen te brengen. Die doorvoer maken we uiteraard goed waterdicht.

Krijg ik uitleg over de apparatuur die bij de zonnepanelen zit?

De medewerkers van Tenten Solar geven uitleg over de werking van de bij jou geïnstalleerde apparatuur. Ook krijg je een instructieboekje. Heb je nadien nog vragen? Stel ze dan gerust. Voor technische vragen kun je terecht bij Tenten Solar, voor overige vragen kun je terecht bij Area.

Wie controleert of de zonnepanelen goed werken?

Dat doe je zelf.
Op de omvormer of op de app kun je zien wat het vermogen is wat er die dag, en in totaal, geleverd is. Via het menu kun je door de opties heen scrollen. In een instructieboekje is terug te lezen hoe dit werkt. Mocht dit boekje niet aanwezig zijn dan zorgen wij ervoor dat je er alsnog een krijgt.
Op het moment zelf kun je op de omvormer zien of er stroom terug geleverd wordt doordat er een lampje brand op de omvormer. Als er geen stroom wordt geleverd gaat de omvormer ook in de slaapstand.

Bij collectieve installaties controleert Tenten Solar de werking periodiek.

Een meter registreert mijn energieverbruik. Hoe zit het met privacy?

In de omvormer zit een kWh meter waarop je kunt zien hoeveel stroom jouw zonnepanelen opwekken. Via jouw internetaansluiting kun je op jouw computer of telefoon zien hoeveel stroom jouw zonnepanelen opwekken. De omvormer stuurt de opbrengstgegevens naar de centrale server. Door in te loggen op deze server kan Area en onze installateur Tenten Solar zien hoeveel stroom wordt opgewekt en of de zonnepanelen nog werken. Wij kunnen niet zien hoeveel stroom je verbruikt. Wij kunnen alleen Area-breed zien wat er wordt opgewekt. Onze installateur Tenten Solar meldt elke nieuwe installatie aan. De netwerkbeheerder controleert of jouw meter geschikt is om de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het net. Indien de meter niet geschikt is, wordt deze door de netwerkbeheerder vervangen door een nieuwe digitale meter. Alleen de huurder zelf én het energiebedrijf kunnen de nieuwe digitale meter uitlezen. Het energiebedrijf kan dit op afstand doen. Verder heeft niemand inzage in jouw verbruiksgegevens.

Ik wil niet meedoen met het zonnepanelenproject. Is dat mogelijk?

Area start in 2018 met het plaatsen van zonnepanelen bij zoveel mogelijk woningen.

De huurwoningen die hiervoor geschikt zijn, krijgen in principe allemaal zonnepanelen. Je kunt ervoor kiezen om niet mee te doen. Wil je ze wel, dan is het nodig dat je ons toegang verleent de zonnepanelen te leggen. Goed om te weten is dat je de zonnepanelen nu krijgt zonder huurverhoging en de opbrengst geheel voor jou is. Als je de zonnepanelen later alsnog wilt, dan brengen we kosten in rekening.
Als je ze echt niet wilt, stuur dan, nadat je een brief met antwoordkaart van Area hebt gehad, een mail naar info@areawonen.nl waarin je aangeeft dat je geen zonnepanelen wilt. Vermeld in deze mail ook je naam en adres.

Kan Area garanderen dat er nooit huurverhoging voor de panelen wordt doorberekend?

Het antwoord is niet zo eenvoudig:
Om de maximaal redelijke huur van een woning te bepalen, geldt een wettelijke regeling: de woningwaardering.
In de woningwaardering is het energielabel van de woning een onderdeel.
De zonnepanelen hebben invloed op het energielabel, maar slechts voor een beperkt deel.
Het kán zijn dat door de zonnepanelen het energielabel net iets beter wordt en daardoor de maximale huur wat hoger wordt.
Area gebruikt op dit moment streefhuren van 68% van de maximaal redelijke huur. De streefhuur kán hierdoor dus wat hoger worden. Hoeveel hoger hangt af van de wijziging van het energielabel.

Daar staat tegenover, dat de opbrengst van de panelen hoger zal zijn dan de verhoging van de huur door de aanpassing van het energielabel.

Ik krijg voor het gebruik van mijn zonnepanelen minder geld terug dan is toegezegd. Hoe komt dit?

Het kan voorkomen dat de opbrengst niet overeenkomt met hetgeen je hebt verwacht.

De redenen hiervoor kunnen zijn:

- Op de rekening staat hoeveel men terug geleverd heeft. Dit is niet het totaal van wat de zonnepanelen hebben opgeleverd. Ook wat er direct verbruikt is op het moment dat de zon scheen (en daardoor de meter niet gehaald heeft) moet er nog bij opgeteld worden. Dit kun je niet terugzien op de rekening, maar dit is wel af te lezen op de omvormer of in de app.

- Misschien is het maandbedrag al omlaag aangepast. Hoe hoog was het maandbedrag voordat er panelen waren? Wellicht verklaart dit het een en ander.

-  Ben je meer elektrisch gaan doen, bijvoorbeeld elektrisch koken? Dan is het te verklaren waarom het verbruik omhoog is gegaan.

- Ook het verbruik van gas staat vermeld op de afrekening. Is het gasverbruik vergelijkbaar met andere jaren? Of is het verbruik hoger en is dat de reden dat je minder geld terugkrijgt?

Ter vergelijking: Opbrengst in de basis per paneel bedraagt ca 200 kWh per jaar

Hoe kan ik de app voor de zonnepanelen downloaden of installeren?

Als de zonnepanelen geïnstalleerd zijn door Tenten Solar, dan moet je je eerst registreren. Daarna kun je de app downloaden. Klik hier voor de bijlage met de instructie over het registreren en installeren.

Ik heb een vraag over de omvormer van de zonnepanelen.

 • Wat is een omvormer?
  Wanneer je zonnepanelen op het dak hebt, wordt elektriciteit opgewekt in zogenaamde 'gelijkstroom'. In woningen gebruiken wij wisselstroom. Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt door een omvormer. 

 • Hoe groot is een omvormer?
  De omvormer is circa 35 bij 35 centimeter.

 • Waar komt de omvormer te hangen?
  De omvormer komt nooit in een leefruimte (zoals een slaapkamer) te hangen. Als het mogelijk is, komt de omvormer:
  - Op zolder
  - In de buurt van de wasmachineaansluiting of de CV ketel
  - Aan de kant van het dak waar de panelen komen te liggen
  - Boven de meterkast
  Indien gewenst, wordt de plaats van de kabel in overleg met jou vastgesteld. 

 • Maakt de omvormer lawaai?
  De omvormer maakt weinig geluid. Omdat 's nachts de zon niet schijnt, werkt hij 's nachts niet en ontstaat er dan dus helemaal geen geluid. 

 • Hoeveel ruimte moet ik vrijmaken zodat de installateur de omvormer op kan hangen?
  Er is ca. 1,5 meter werkruimte nodig rondom de plaats waar de omvormer komt te hangen.
   
 • Kan de omvormer worden aangesloten op het stopcontact van de wasmachine of CV ketel?
  Ja, dit doen we als het niet anders kan. We gebruiken dan het stopcontact van de wasmachine. Aan dit stopcontact wordt dan een extra zekering toegevoegd. Daarmee wordt het stopcontact op een veilige manier ook bruikbaar voor de zonnepanelen.

 • Bestaat er een kans dat de omvormer van zonnepanelen een beveiligingslek oplevert?
  Nee, dat is bij Area niet het geval! Dit geldt namelijk alleen voor omvormers die je op afstand kunt instellen (dus ook uitzetten). Onze bewoners Area loggen in op een website van SAJ waar ze de opbrengsten kunnen zien. Je kunt zelf geen instellingen wijzigen. 

 • Hoe kan ik zien of de panelen en de omvormer werken? 
  Als je bovenop de omvormer tikt, gaat het lampje van het metertje op de voorkant werken. Je kunt daar de standen aflezen. Noteer deze en kijk na een poosje nog een keer. NB: 's nachts werkt de omvormer niet omdat er dan geen zonlicht is die elektra op kan wekken. Op de voorzijde van de omvormer zit een sticker met informatie hierover. 

Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst, kan ik dat zelf bepalen?

Als het dak geschikt is voor zonnepanelen, plaatst Area maximaal 9 panelen. Als er minder ruimte is, dan worden er minder panelen op het dak geplaatst.

 

Ik heb me aangemeld om mee te doen met zonnepanelen, maar ik heb niets meer vernomen. De buren krijgen wel zonnepanelen. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat Tenten Solar, het bedrijf dat de zonnepanelen legt, al geprobeert heeft om een afspraak met u te maken. Als u nog even geduld heeft, zullen zij proberen u nogmaals te bereiken. U kunt voor een afspraak ook zelf contact opnemen met Tenten Solar via telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar..

Als ik zonnepanelen heb laten aanleggen, kan ik dan dezelfde energieleverancier aanhouden?

Ja, je kunt dezelfde energieleverancier behouden wanneer er zonnepanelen zijn aangelegd.

Ik heb een koopwoning van Area, kan ik ook zonnepanelen via Area krijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk via Area. Je kunt zelf via onze partner Tenten Solar een offerte laten opstellen. 

Contactgegevens Tenten Solar: telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar.

Zijn mijn zonnepanelen geregistreerd? Ik ben bang dat ik geld misloop.

De zonnepanelen die in opdracht van Area worden gelegd, worden door Tenten Solar aangemeld bij de netwerkbeheerder Enexis. 
Zij controleren of de elektrameter geschikt is om energie terug te leveren aan het net. 
Soms is de meter niet geschikt: dan ontvang je (per e-mail) een verzoek om een afspraak te maken voor de installatie van een nieuwe meter. 

Enexis weet wie jouw energieleverancier is en meldt daar dat je nu zonnepanelen hebt en dus energie terug kunt leveren. 

Meer vragen (29)