Contact
Vragen? Laat het ons weten

Zonnepanelen

Tussen 2018 en 2021 legt Area op zoveel mogelijk woningen zonnepanelen zonder huurverhoging door te voeren. De opbrengst van de zonnepanelen is geheel voor de huurders van Area. Area heeft als doelstelling de woonlasten van bewoners te verlagen. De plaatsing van zonnepanelen levert een aanzienlijke besparing op de energielasten. Daarnaast staat bij Area duurzaamheid hoog in het vaandel. Area kiest er voor om kosteloos wijkgericht zonnepanelen te leggen. Lees meer over de duurzaamheidsambitie.

We bekijken eerst of een woning geschikt is. De exacte opbrengst is afhankelijk van de ligging, oriëntatie en hellingshoek van een dak. 6 Zonnepanelen leveren al snel gemiddeld 1200 kWh per jaar op, dat is circa € 240 per jaar. Bij 9 panelen leveren de panelen circa 1800 kWh per jaar op, dat is circa € 360 per jaar. In een enkel geval zal blijken dat het dak minder of niet geschikt is voor zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld als er teveel schaduw op valt.

Bewoners krijgen van ons een persoonlijke brief met een antwoordkaart wanneer de woning aan de beurt is voor de zonnepanelen. In deze brief leggen we exact uit wat er moet gebeuren om de panelen optimaal hun werk te laten doen. Deelname is mogelijk door de antwoordkaart ingevuld terug te zenden naar Area. Duurzamer is om deelname via het huurdersportaal te bevestigen of via een formulier. Tenten Solar zal vervolgens de panelen leggen.

Bekijk eens onze instructiefilm over zonnepanelen

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Waarom zonne-energie?

De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit kan gebruikt worden voor jouw woning. Daar is nog wel een technisch hulpmiddel voor nodig: de omvormer. Zo verlaag je de kosten van jouw elektriciteitsrekening en draag je bij aan het milieu door verlaging van de CO2 uitstoot.

Komt er een huurverhoging na het plaatsen van zonnepanelen?

Nee, je betaalt geen huurverhoging voor zonnepanelen. Area gaat wijkgericht zonnepanelen leggen op woningen die daarvoor geschikt zijn. De opbrengst is voor de bewoners.

Hoe werkt zonne-energie?

Wanneer je zonnepanelen op het dak hebt, wordt elektriciteit opgewekt in zogenaamde ‘gelijkstroom.’ In woningen gebruiken wij wisselstroom. Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt door een omvormer. De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder. Je gebruikt de opgewekte  stroom zelf of je levert deze terug aan het elektriciteitsnet. Zo heb je op een zonnige dag waarop  je thuis bent, de opgewekte zonne-energie direct gebruikt. Je hoeft dan geen elektriciteit van het net af te nemen. Op de dagen dat de zon schijnt en je niet thuis bent, gaat er veel energie terug naar de energieleverancier.

Kan Area garanderen dat er nooit huurverhoging voor de panelen wordt doorberekend?

Het antwoord is niet zo eenvoudig:
Om de maximaal redelijke huur van een woning te bepalen, geldt een wettelijke regeling: de woningwaardering.
In de woningwaardering is het energielabel van de woning een onderdeel.
De zonnepanelen hebben invloed op het energielabel, maar slechts voor een beperkt deel.
Het kán zijn dat door de zonnepanelen het energielabel net iets beter wordt en daardoor de maximale huur wat hoger wordt.
Area gebruikt op dit moment streefhuren van 68% van de maximaal redelijke huur. De streefhuur kán hierdoor dus wat hoger worden. Hoeveel hoger hangt af van de wijziging van het energielabel.

Daar staat tegenover, dat de opbrengst van de panelen hoger zal zijn dan de verhoging van de huur door de aanpassing van het energielabel.

Ik heb een koopwoning van Area, kan ik ook zonnepanelen via Area krijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk via Area. Je kunt zelf via onze partner Tenten Solar een offerte laten opstellen. 

Contactgegevens Tenten Solar: telefoon: 0413-388048 of per mail: storingen@tentensolar.nl. Je kunt ook contact opnemen via de website van Tenten Solar.

Meer vragen (1)