Contact
Vragen? Laat het ons weten

Regionale Klachtenadviescommissie

Area hoort veel vragen en verzoeken van huurders en/of woningzoekenden. Het behandelen en oplossen daarvan is voor Area een normale zaak. Het is altijd mogelijk dat, ondanks alle regels en richtlijnen, een huurder of woningzoekende niet tevreden is over de be-  en afhandeling van zijn of haar verzoek of vraag.

Ben je niet tevreden, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke Klachtenadviescommissie door een brief te schrijven naar:

Secretariaat Regionale Klachtenadviescommissie
Postbus 825
5280 AV Boxtel

Samenstelling
De Regionale Klachtenadviescommissie bestaat uit 6 personen. Deze personen werken niet bij een woningcorporatie. De commissie is dan ook volledig onafhankelijk in haar advisering naar de directie van Area.

Veel gevraagd over Regionale Klachtenadviescommissie

Hoe dien ik een klacht in bij de Regionale Klachtenadviescommissie?

Ben je niet tevreden met het antwoord of de oplossing en ontstaat er een verschil van mening, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke Klachtenadviescommissie.
Schrijf dan een brief naar:

Secretariaat Klachtenadviescommissie
Postbus 825
5280 AV Boxtel

 

Wat is de Regionale Klachtenadviescommissie?

Area is aangesloten bij een Regionale Klachtenadviescommissie, samen met de corperaties St. Joseph, Huis & Erf en Wovesto. Deze Klachtenadviescommissie is onafhankelijk, dat wil zeggen dat de personen in deze commissie geen werkrelatie met de corporaties hebben en dat zij onpartijdig zijn.

Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Area (het gaat dus niet om klachten over buren of bezwaren tegen de huurverhoging), je hebt deze klacht al gemeld en besproken met ons en je bent niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kun je dat bij deze commissie melden.

Hier kun je het reglement van de KlachtenAdviesCommissie lezen.

Hoe kom ik in contact met de Regionale Klachtenadviescommissie?

Ben je niet tevreden met het antwoord of de oplossing en ontstaat er een verschil van mening, schrijf dan een brief naar:

Secretariaat Klachtenadviescommissie
Postbus 825
5280 AV Boxtel