Contact
Vragen? Laat het ons weten

Verantwoording

Wij zien visitatie als een belangrijk verantwoordingsinstrument. Een commissie beoordeelt samen met belanghouders het presteren van Area op vier aandachtsgebieden: Presteren naar Opgaven en Ambities, Presteren volgens Belanghebbenden, Governance en Presteren naar Vermogen. Het is voor Area een leerinstrument: de commissie geeft ook verbeterpunten mee, net zoals de belanghebbenden de ruimte krijgen om adviezen mee te geven. Zo krijgen visitatierapporten een duidelijk toekomstgerichte functie. Huurders(organisaties) hebben tijdens de visitatiegesprekken een prominente rol. Zij moeten volgens de nieuwe visitatiemethodiek altijd face-to-face spreken met de commissie.