Contact
Vragen? Laat het ons weten

Huurders, corporaties en gemeente ondertekenen ‘duurzaamheidsakkoord meierijstad’

Eind mei ondertekenden de bestuurders van de gemeente Meierijstad, woningcorporaties Area, BrabantWonen en Woonmeij en de huurdersorganisaties van Area en Woonmeij vanuit huis het ‘Duurzaamheidsakkoord Meierijstad’.Het akkoord bevat afspraken over hoe de partijen ervoor gaan zorgen dat wijken en buurten in Meierijstad in 2050 100% duurzaam zijn. In 2030 ambiëren ze een CO2-reductie van 30% in de wijken en buurten ten opzichte van 2020.

De huurders, corporaties en gemeente gaan samenwerken op vier onderdelen: energie, bewustwording, circulariteit en klimaatbestendigheid. Met investeringen in het woningbezit beogen de corporaties gezamenlijk de CO2-uitstoot jaarlijks gemiddeld met 3% te verminderen, tot 30% in 2030. “Een ambitieuze doelstelling waar we ons graag voor inzetten”, aldus Mark Wonders, directeur bestuurder van Woonmeij. “Randvoorwaarde is dat de woonlasten van de huurders niet toenemen en liever nog afnemen”.

De partijen gaan gezamenlijk aan de slag met bewustwording binnen de gemeente. De huurdersorganisaties en corporaties richten zich op de huurders en de gemeente op particuliere eigenaren. “Met bijvoorbeeld nieuwe systemen voor verwarmen in huis zullen huurders moeten leren omgaan. Daar willen wij hen graag bij ondersteunen”, geeft Hans Wolven namens de huurdersorganisaties aan.

Daarnaast willen gemeente en corporaties meer materialen gaan hergebruiken. “Hergebruik zorgt voor minder grondstofgebruik en zo belasten we het milieu minder. Dat doen we onder andere door de deeleconomie te stimuleren zoals in Veghel”, zegt Jan van Vucht, directeur bestuurder Area. Als laatste doelstelling willen corporaties, huurders en gemeente werken aan meer groen en biodiversiteit in de wijken. Dat zorgt ervoor dat wijken beter voorbereid zijn op extreme hitte, droogte of neerslag en minder overlast ontstaat voor bewoners.

“We zijn blij met deze afspraken met de huurdersorganisaties en corporaties”, zegt wethouder Van Rooijen namens de gemeente Meierijstad: “De ambities passen bij de visie op duurzaamheid die wij als gemeente hebben. Zo werken we gericht samen aan duurzamere wijken en buurten in onze gemeente; ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid”. Wethouder Compagne benadrukt dat het belangrijk is de vorderingen goed te monitoren: “Daarom zijn de doelen uit dit duurzaamheidsakkoord vanaf nu een vast onderdeel in de jaarlijkse cyclus van prestatieafspraken.”

Rob Bogaarts, directeur van BrabantWonen, heeft vertrouwen in de gezamenlijke aanpak: “In Oss en Den Bosch zijn vergelijkbare akkoorden gesloten en daar hebben wij vanuit Brabant Wonen al goede ervaringen mee.”

Ondertekening duurzaamheidsconvenant

afbeelding film omroep Meierij juni 2020