Contact
Vragen? Laat het ons weten

Area legt 25.000ste  zonnepaneel

Op de Dag van de Duurzaamheid, donderdag 10 oktober 2019, legde Area het 25.000ste zonnepaneel op de woning van Willemien Janssens uit Uden. Een bijzonder moment. Willemien mocht samen met haar 89-jarige buurvrouw en directeur-bestuurder Area Jan van Vucht en Berry Seesing, directeur bij Tenten Solar -leverancier en installateur zonnepanelen – de zonnepanelen onthullen. ‘Ik vind het heel netjes dat Area overal zonnepanelen legt. Het levert voordeel op, dus wat wil je nog meer. En het is goed voor het milieu en dat is ook heel belangrijk. Alles waaraan we mee kunnen werken, dat doen we gewoon.’

In 2016 legde Area de eerste zonnepanelen op de hoge flats in Veghel én Uden. Toen startte de corporatie met vraag-gestuurd zonnepanelen leggen. ‘We boden de panelen aan mét huurverhoging en legden ze alleen als bewoners aangaven er gebruik van te willen maken. Omdat we vonden dat we te weinig aanvraag kregen, gooiden we het over een andere boeg’, legt Jan van Vucht uit.

Berry Seesing, directeur Tenten Solar vindt dat Area haar nek heeft uitgestoken. ‘We werken voor diverse woningcorporaties, maar er zijn slechts twee corporaties die, waar kan, haar woningbezit voorziet van zonnepanelen. Onze installateurs geven aan dat de betrokkenheid van de bewoners goed is. De omgang met elkaar is plezierig. Vanuit de planning horen we dat je goed afspraken met ze kunt maken. Area heeft haar proces goed onder controle. En mocht het nodig zijn, schaven ze bij. Als ik kijk wat we samen hebben bereikt, dan mogen we hier trots op zijn’, besluit Berry.

Tussen 2018 en 2021 legt Area bij zoveel mogelijk woningen zonnepanelen. De opbrengst van de zonnepanelen is geheel voor de huurders van Area. Area heeft als doelstelling de woonlasten van bewoners te verlagen. De plaatsing van zonnepanelen levert een aanzienlijke besparing op de energielasten. ‘Bovendien draagt het bij aan onze ambitie om in 2035 wonen duurzaam te laten leven’, aldus Van Vucht.