Contact
Vragen? Laat het ons weten

Bewonersraad

De Bewonersraad Area is de vertegenwoordiging van alle huurders van Area. Ze behartigt de belangen van huidige en toekomstige huurders en bewoners in een regelmatig overleg met het bestuur en medewerkers van Area. Voor Area is de Bewonersraad een van de belangrijke belanghouders en gesprekspartners over het beleid (o.a. strategie, het huurbeleid en woningtoewijzing) en een klankbord voor de organisatie als het gaat om dienstverlening, leefbaarheid, wijkbeleid en onderhoud.

Veel gevraagd over Bewonersraad

Hoe kan ik een bewonerscommissie oprichten?

Neem contact met ons op via het contactformulier. Dan vertellen wij je wat je precies moet doen om een bewonerscommissie op te richten.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is de gesprekspartner en vertegenwoordiger van een groep bewoners van een gebouw, straat of buurt. De commissie wordt gevormd door bewoners die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld. Zij komen op voor de belangen van de bewoners.

Is er in mijn complex een bewonerscommissie?

Neem contact met ons op via het contactformulier. Dan zoeken wij dit voor je op.

Wat zijn de uitgangspunten Bewonersraad Area?

De Bewonersraad gaat uit van de volgende uitgangspunten:

 • Bewonersraad Area vertegenwoordigt alle huurders van Area;
 • Huurders zijn door het huren van Area automatisch lid en daarvoor wordt geen bijdrage gevraagd;
 • Bewonersraad Area overlegt circa vijf keer per jaar met het bestuur van Area;
 • Bewonersraad Area houdt de huurders bijvoorbeeld via hun website op de hoogte van hun werk;
 • Om zoveel mogelijk huurders te bereiken houdt Bewonersraad Area jaarlijks een algemene huurdersvergadering in Uden en in Veghel. 

Wat doet de Bewonersraad voor mij als huurder?

De Bewonersraad Area vertegenwoordigt alle huurders van Area. Huurders zijn door het huren bij Area automatisch lid en daarvoor wordt geen bijdrage gevraagd. De Bewonersraad overlegt circa 10x per jaar, waarvan 5x per jaar met het bestuur van Area. De Bewonersraad houdt de huurders via het bewonersblad van Area en deze website op de hoogte van hun werk. Om zoveel mogelijk huurders te bereiken houdt de Bewonersraad jaarlijks een algemene vergadering in Uden of Veghel 
 

Uit welke leden bestaat de Bewonersraad?

De Bewonersraad telt 7 leden, waarvan 3 leden van het dagelijks bestuur. De Bewonersraad komt 10x per jaar bij elkaar waarvan 5x met het bestuur van Area. De Bewonersraad is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

 • Ruud Dame (voorzitter)
 • Jeanneke Callaars (secretaris)
 • Riny van Dijk (penningmeester)
 • Ad Heerkens
 • Rietje Methorst
 • Rinny van Zantvoort
 • Carola de Bruin

Meer vragen (2)