Contact
Vragen? Laat het ons weten

Onderhoudsprojecten

Wij staan voor goed onderhouden woningen, zodat je prettig bij ons kan wonen. Daarom voeren we periodiek diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan onze woningen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke woningen toe zijn aan bijvoorbeeld een nieuwe CV-ketel, dakbedekking of schilderwerk. Deze werkzaamheden worden altijd bij meerdere woningen tegelijk uitgevoerd, meestal per straat of woonblok.

Veel gevraagd over Onderhoudsprojecten

Er belt iemand aan namens Area. Er lopen mensen rond het complex. Komen ze echt voor Area?

Hieronder lees je wat je mag verwachten:

  1. Wanneer er voor het bepalen van het planmatig onderhoud geen woningen bezichtigd hoeven te worden, dan inspecteerd de onderhoudspartij alleen het complex.  Er wordt dan geen brief verstuurd.
  2. Wanneer er voor het bepalen van het planmatig onderhoud steekproef gewijs een woning geinspecteerd moet worden dan wordt er door de onderhoudspartij ook geen brief vooraf verstuurd naar de huurder. De persoon aan de deur kan dan wel altijd een brief overleggen, waarin Area  toestemming hiervoor geeft.
  3. Wanneer men voor het bepalen van het planmatig onderhoud in iedere woning moet zijn, dan ontvangt iedere huurder vooraf een brief van de onderhoudspartij. 

Wat is het verschil tussen een renovatie en planmatig onderhoud?

Renovatie
Als er sprake is van renovatie, dan voert de Area werkzaamheden uit die het woongenot verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbelglas en een centrale verwarming. In dit geval doet Area aan jou een voorstel van de werkzaamheden en geeft hierbij een eventuele huurverhoging door. Is er sprake van een renovatie dan heb je op het moment dat de woning (tijdelijk) verlaten moet worden recht op een verhuisvergoeding.

Planmatig Onderhoud
Het komt voor dat Area ervoor kiest om verschillende werkzaamheden aan de woning gelijktijdig uit te voeren. Dit is efficiënter en voor de verhuurder financieel aantrekkelijk. We spreken dan over planmatig onderhoud. In dit geval mag er nooit sprake zijn van een huurverhoging. De werkzaamheden vallen immers onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Jij hebt in dit geval geen recht op een verhuis- of onkostenvergoeding, ook niet als je het huis uit moet.

Wat is het proces/ werkwijze bij planmatig onderhoud?

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvang je een brief van ons. In de brief staat informatie over de planning, wat we gaan doen, wat we van je verwachten en wie binnen Area de projectleider is.

Ik wil graag informatie over de (lopende) renovatie/ planmatig onderhoud van mijn woning.

Neem contact op met Area via het contactformulier.

Als jullie bij mij planmatig onderhoud uitvoeren, kunnen jullie dan meteen een paar andere klachten oplossen?

Ja, dat kan. Echter is het niet altijd mogelijk dat de uitvoerende partij dit hersteld. Neem daarom voor andere reparaties contact op met Area via het huurdersportaal van Area.

Ik heb een klacht over hoe de werkzaamheden bij het planmatig onderhoud zijn uitgevoerd. Waar moet ik deze melden?

Meld de klacht als eerste bij de uitvoerder van de externe partij. Komen jullie er samen niet uit? Neem contact op met Area via het contactformulier.

Ik ben niet thuis op de dag dat jullie onderhoud aan mijn huis willen uitvoeren. Wat moet ik doen?

Probeer eerst of iemand in jouw omgeving op dat moment in de woning aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren.

Lukt dat niet? Neem contact op met de contactpersoon van de aannemer met wie je de afspraak hebt gemaakt. Met hen kun je een nieuwe afspraak maken.

Waarom worden bepaalde onderdelen niet meegenomen bij planmatig onderhoud?

Meestal komt dit doordat deze onderdelen nog niet aan vervanging toe zijn of op een later moment vervangen worden. Voor meer informatie neem je contact met ons op via het contactformulier

Waarom wijzigt de planning tijdens de uitvoering?

Er kunnen veel oorzaken zijn. Bijvoorbeeld weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Wij streven ernaar om je zo goed mogelijk te informeren over eventuele wijzigingen.

Ik heb schade welke door werkzaamheden ivm renovatie of planmatig onderhoud is ontstaan. Waar kan ik dit melden?

Je mag dit in de eerste instantie melden bij de uitvoerder die het traject begeleid. Je vult dan samen met hem het schadeformulier in. Kom je er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met Area via het contactformulier.

Ik heb een brief ontvangen van een bedrijf over de werkzaamheden die ze willen uitvoeren. Ik heb er een vraag over?

Neem contact op met Area via het contactformulier. Geef goed aan welk bedrijf, welke medewerker en het onderwerp de brief verstuurd  heeft.

Ik heb een brief ontvangen dat er (zonder afspraak) iemand langskomt om mijn huis te inspecteren met betrekking tot het energielabel. Klopt dit?

Dit klopt. Wanneer er energiemaatregelen getroffen zijn krijgen woningen een nieuw energielabel. De firma Atriensis schrijft deze huurders aan. Na het bezoek ontvangen zij een aangepast energielabel. 

Voorbeelden van energiemaatregelen zijn:

  • Een nieuwe CV-ketel
  • Nieuwe mechanische ventilatie plaatsen
  • Zonnepanelen plaatsen
  • Isolatiemaatregelen
      

De buitengevel is vies/ groen uitgeslagen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Area via .

Geef duidelijk aan om welk het materiaal is. Is het probleem alleen bij uw woning zichtbaar. Komt dit wellicht door een lekkage?

Wij gaan de situatie bekijken.

Er staat iemand aan de deur die zegt vanuit Area opdracht te hebben om langs te komen. Klopt dat?

Wanneer Area opdracht verstrekt voor een veldonderzoek, dan krijgt betreffende partij altijd een brief mee op briefpapier van Area.  Bij al onze partners is bekend dat ze zich moeten kunnen identificeren bij opname. Huurders mogen hier ten alle tijden om vragen!

Vertrouw je de situatie alsnog niet? Laat de persoon dan nooit binnen. De medewerker gaat dan contact met ons opnemen.

Meer vragen (9)