Contact
Vragen? Laat het ons weten

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Kijk op deze pagina voor de veelgestelde vragen rondom dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie over het huurprijsbeleid. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?

Om voorgaande redenen heeft Area in overleg met de Bewonersraad de huurverhoging voor sociale huurwoningen (DEAB) als volgt bepaald:

Huurders met een huishoudinkomen lager dan €42.436,-:

- die een huurprijs onder 85% van de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 2,6%
- die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 1,6% huurverhoging
- die een huurprijs boven 5% van de streefhuur betalen, komen mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging. 

Huurders met een huishoudinkomen* hoger dan €42.436,-:
- krijgen een huurverhoging van 4,11%, ongeacht de streefhuur. Behalve als het huishouden uit 4 of meer personen bestaat of als één van de bewoners op 1 juli 2019 ouder is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan gelden de regels alsof het inkomen lager is dan €42.436,-

Woningen die bij aanvang van de huurovereenkomst een huur boven de huurtoeslaggrens hadden (niet-DEAB), zijn geliberaliseerde huurwoningen. Daarbij is Area niet gebonden aan de wettelijke bepalingen en vrij in het bepalen van het percentage om de huur te verhogen. Voor deze woningen wordt de huurverhoging per 1 juli 2019 als volgt:

- huurders die een huurprijs onder 85% van de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van 2,6%
- huurders die een huurprijs op of boven de streefhuur betalen, krijgen 1,6% huurverhoging

De huren van garages, parkeerplaatsen en bedrijfs- en zorgvastgoed verhoogt Area per 1 juli 2019 met het % van het huurcontract of met het inflatiepercentage van 1,6%.

Wat houdt de streefhuur in?

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij/zij de woning accepteert. Onze streefhuur is lager dan de maximale huurprijs die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt bepaald bij aanvang van de nieuwe huurperiode.

Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Wanneer kan ik een huurverlaging voorstellen?

Is jouw huurprijs hoger dan € 737,14 (kale huur, dus exclusief servicekosten) (kale huur, dus exclusief servicekosten), zit je meer dan 5% boven de streefhuur en heb je een lager inkomen dan € 39.055,=? 
Dan beoordeelt Area of je in aanmerking komt voor een huurverlaging.

Als je in voorgaande 2 jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad en je inkomen daalt dit jaar, dan kun je een verzoek indienen om de eerdere huurverhoging terug te draaien. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Is de woning aan je verhuurd met een liberale huurprijs? (boven € 737,14 (kale huur, dus exclusief servicekosten))?
Dan is dit een geliberaliseerde woning en kom je niet in aanmerking voor huurverlaging.

Is je huur hoger dan 5% boven de streefhuur? 
Mogelijk kom je in aanmerking voor een huurverlaging. 
Je kunt huurverlaging aanvragen middels het formulier op onze website indien het totale huishoudinkomen over 2018 lager is dan € 38.035,-. Het inkomen van kinderen van 23 jaar en ouder wordt hierbij volledig meegerekend. Bij kinderen jonger dan 23 jaar wordt alleen het inkomen boven € 19.758,- meegerekend. Daarnaast is het van belang dat we een uittreksel ontvangen van de Basis Registratie Personen (BRP).

Op basis van bovenstaande voorwaarden beoordelen we of je in aanmerking komt voor huurverlaging. Bij een toekenning van de verlaging van de huur, verlagen wij de huur naar de streefhuur +5%.

Voorbeelden juiste uittreksel BRP:
voorbeeld uittreksel gemeente

Let op: het aanvragen van het BRP is bij de gemeente goedkoper wanneer je dit aan de balie aanvraagt, ten opzichte van een online aanvraag. Online kun je het alleen per persoon aanvragen. Je betaalt dan dus ook per persoon. Aan de balie kun je een totaaloverzicht opvragen en betaal je eenmalige kosten.

Waar vind ik een bezwaarschrift tegen de huurverhoging?

Klik hier om het bezwaarschrift online in te dienen.

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een huurwoning?

Jaarlijks stelt de overheid het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen vast. Area bepaalt samen met De Bewonersraad welk huurverhogingspercentage voor de huurders van Area geldt. Dit kan elk jaar anders zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

De huurverlaging lijkt niet te zijn doorgevoerd. Ik betaal nog steeds de oude huurprijs. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Area via het contactformulier.

Gaat de huurverlaging met terugwerkende kracht in?

Nee. Als jouw verzoek tot huurverlaging wordt toegekend, dan treedt de huurverlaging volgens de wet in werking twee maanden nadat je het verzoek hebt ingediend.

Hoe is het mogelijk dat Area een beperkte huurverhoging doorvoert en niet het maximale percentage?

Dit wordt door Area bepaald na overleg met De Bewonersraad.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid
Klik hier om je bezwaarschrift online in te dienen.

Het bezwaar dient vóór 1 juli 2019 door Area ontvangen te zijn.

Krijg ik een huurverhoging wanneer mijn inkomen dit jaar stijgt?

Op dit moment is dat niet aan de orde. Indien de wetgeving hierover wijzigt, gaat Area deze wijziging in principe opvolgen. We kunnen dus geen garantie geven voor de toekomst.

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Als je de huurverhoging niet betaalt, dan ontvang je binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief. Blijf je het oneens met de huurverhoging, dan kun je de huurcommissie inschakelen. De beslissing van de huurcommissie is bindend. Je kan dan alleen nog maar tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Wat is de maximaal toegestane huursomstijging in Nederland per 1 juli 2019?

De huur van je huis mag in 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog. De stijging hangt af van je inkomen in 2017 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Huur je in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van de Rijksoverheid.

Waarom krijg ik bericht van de Belastingdienst dat Area een inkomensverklaring (huishoudverklaring) van mij heeft opgevraagd?

Als we inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen, dan moeten we bij de Belastingdienst inkomensverklaringen opvragen voor alle DAEB woningen.

Area vraagt aan de Belastingdienst of bij bewoners de huur inkomensafhankelijk verhoogd mag worden..

Dat mag alleen als:
. Het inkomen boven een grens ligt (2019: € 42.436)
. De bewoners onder de AOW gerechtigde leeftijd zijn
. De huishoudsamenstelling niet meer dan 4 personen bedraagt.

Area krijgt dan verklaringen terug waarmee de huur inkomensafhankelijk verhoogd mag worden. Die verklaringen stuurt Area mee met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging.

Op het moment dat Area de verklaringen opvraagt, krijgt de betreffende bewoner een bericht dat Area dat gedaan heeft.

Kan ik de streefhuur van mijn huurwoning opvragen?

Ja, dat kan. Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Wat is de maximale huurprijs die volgens het woningwaarderingsstelsel bij een woning hoort?

De huurprijs van een woning wordt vastgesteld op basis van het aantal punten dat volgens het woningwaarderingsstelsel bij de woning hoort. Elke ruimte krijgt een aantal punten, maar ook bijvoorbeeld de lengste van het aanrecht, de uitrusting van de badkamer, de EI index en de WOZ waarde.

Area hoeft de huur toch niet te verhogen?

Nee, dat zijn we niet verplicht. Maar wij vinden het heel belangrijk dat iedereen een eerlijke huur betaalt, die past bij het inkomen. Dat betekent voor de ene huurder huurverhoging en voor de ander verlaging. Dit is gebaseerd op het inkomen.

Kan ik mijn huurprijs laten bevriezen? (Woonbond)

Huurders van een corporatiewoning die een laag inkomen hebben en een huur boven de € 737,14 komen hier mogelijk voor in aanmerking. Met een ‘laag inkomen’ wordt bedoeld: een inkomen dat laag genoeg is voor huurtoeslag. Of je die huurtoeslag daadwerkelijk krijgt, maakt niet uit. Wel maakt het uit wat voor soort huurcontract je hebt. Alleen met een gereguleerd huurcontract heeft huurverlaging vragen zin. Dus niet als je een corporatiewoning huurt met een geliberaliseerd contract (vrije sector).

Het is in sommige gevallen mogelijk om huurbevriezing aan te vragen. Lees hierover meer op de website van de Woonbond

Meer vragen (12)