Huurprijsbeleid 2022

Per 1 juli verhoogt Area de huren met 2,3%*. In 2021 zijn de huren niet verhoogd maar dit jaar is een gematigde huurverhoging wel noodzakelijk, zodat we kunnen blijven investeren in het woningbestand. Het is belangrijk om ons woningaanbod uit te breiden en de bestaande woningen te verduurzamen.

In overleg met de Bewonersraad is bepaald dat een aantal groepen huurders geen huurverhoging krijgen. Dat zijn:

  • Bewoners in een woningen met een energielabel D of hoger (dit geldt niet voor woningen die nog dit jaar geïsoleerd worden en daardoor dit jaar nog een beter label krijgen);
  • Bewoners die een nieuw huurcontract hebben getekend vanaf 1 januari 2022;
  • Bewoners die vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 al een huurverhoging krijgen i.v.m. een renovatie (NB: bewoners die dit jaar een renovatie krijgen zonder gekoppelde huurverhoging, krijgen wel gewoon de reguliere 2,3 % huurverhoging) 
  • Bewoners die hebben gehoord dat hun woning mogelijk gesloopt wordt.

Ons huurbeleid richt zich niet alleen op het inkomen van een huurder maar ook op de kwaliteit van een woning, de zogenoemde streefhuur.

*2,3% is gebaseerd op het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021 (2,7%).

Hulp bij financiële problemen
Het is niet altijd makkelijk om rond te komen. Door de toegenomen energielasten en de stijgende prijzen in de winkels hebben of krijgen een aantal van onze huurders het zwaar. Dat begrijpen wij.
Laat het ons weten. Wij helpen je graag en wijzen je bijvoorbeeld op financiële regelingen. Kijk voor meer informatie bij ‘betalingsregeling’.