Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

Geldt de huurverlaging voor alle woningen?
De Wet Eenmalige Huurverlaging geldt niet voor alle huishoudens. Deze wet is bedoeld voor huurders met een lager inkomen en voor wie de netto huur boven de aftoppingsgrens ligt. In de tabel hieronder lees je welke aftoppingsgrens voor jou geldt. Als je kale huur lager is dan de aftoppingsgrens dan is de huur passend voor jouw inkomen en kom je niet in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Ook huurders in een vrije sector woning komen niet in aanmerking voor een huurverlaging.

Passend toewijzen
Area houdt bij het toewijzen van een woning rekening met het inkomen van de huurder. Dit heet ‘passend toewijzen’. Het kan zijn dat door inkomensdaling of wijziging van de huishoudsamenstelling je een huur betaalt die te hoog is voor jouw inkomen. Mogelijk kom je dit jaar dan in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Heb je recht op de eenmalige huurverlaging dan krijg je in 2021 geen huurverhoging, dat is in 2022 wel weer mogelijk.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?
Wij voeren de huurverlaging door bij huurders waarvan het inkomen in 2019 is gedaald. De belastingdienst heeft ons hiervoor geïnformeerd. Deze huurders hebben een brief van ons gehad met het nieuwe bedrag voor de huur.

Is je inkomen pas na 2019 gedaald? Bijvoorbeeld sinds de start van corona? Dan moet je de huurverlaging zelf aanvragen.

Voor wie geldt de huurverlaging?

Type huishouden

Inkomen tot inkomensgrens

Kale huur verlaging naar

Eén persoon

Tot en met 23.725 euro

633,25 euro

Eén persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021

Tot en met 23.650 euro

633,25 euro

Meerdere personen

Tot en met 32.200 euro

Twee personen: 633,25 euro
Drie of meer personen: 678,66 euro

Meerdere personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021

Tot en met 32.075 euro

Twee personen: 633,25 euro
Drie of meer personen: 678,66 euro

Kom ik in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?
Via deze link kun je kijken of je mogelijk in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging.

Aanvragen eenmalige huurverlaging
Denk je in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlaging? Dan kun je dit hier aanvragen.

Voorwaarden
Jouw inkomen is minstens zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging opgetreden.
Voor de beoordeling hebben de volgende gegevens nodig:

  • De voornamen, achternamen en geboortedata van alle bewoners van je woning met daarbij kopieën van de legitimatiebewijzen van alle bewoners van 27 jaar en ouder.
  • Bewijzen dat in de zes maanden vóór dit verzoek in totaal gedaald is. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Zo’n bewijs kan bestaan uit een recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder indien u ZZP’er bent.

De aanvraag moet vóór 31 december 2021 bij Area binnen zijn.

Binnen drie weken na ontvangst van het complete verzoek ontvang je van ons bericht. Kom je in aanmerking voor huurverlaging dan gaat deze twee maanden later in. Bijvoorbeeld: ontvangen wij je complete verzoek in augustus, dan gaat de huurverlaging per 1 oktober 2021 in.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.woonbond.nl.

Vragen?
Heb je nog vragen stel deze via je huurdersportaal of bel met ons Klanten Contact Centrum: 0413-388044.