Contact
Vragen? Laat het ons weten

Huurovereenkomst

Als je een woning of andere ruimte van ons huurt, teken je een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staan onder andere het gehuurde, de namen van de huurders, de huurprijs, het moment van huurbetaling en de geldende huurvoorwaarden (rechten en plichten voor jou als huurder en voor ons als verhuurder).

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Ik wil een eigen bedrijf beginnen in mijn huurwoning. Wat moet ik doen?

Jouw woning is uitsluitend woonruimte. Het is niet toegestaan om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met deze bestemming. Het is dus niet toegestaan je woning als bedrijfsruimte te gebruiken.

Area maakt hierop soms een uitzondering, bijvoorbeeld voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals een internetwinkel of kantoor aan huis. Het uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten geen overlast voor de buurt mogen opleveren. Eerst moet je je aanvraag bij de gemeente indienen. Zij bekijken of jouw woning (deels) als bedrijfspand mag worden gebruikt. Een goedkeuring van de gemeente is nodig om definitieve toestemming te krijgen van Area.    

Om voor deze uitzondering in aanmerking te komen, stuur je een aanvraag met daarbij een duidelijke omschrijving van je ondernemingsplan en de goedkeuring van de gemeente naar het contactformulier of Area, Postbus 548, 5400 AM Uden. De aanvraag wordt binnen 3 weken schriftelijk beantwoord.

Wat houdt de streefhuur in?

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij/zij de woning accepteert. Onze streefhuur is lager dan de maximale huurprijs die we zouden mogen vragen voor de woning. De streefhuur wordt bepaald bij aanvang van de nieuwe huurperiode.

Je kunt je streefhuur eenvoudig terugvinden wanneer je inlogt in het huurdersportaal.

Waar kan ik de meterstanden vinden die ik moet doorgeven als ik mij aanmeld bij een waterleverancier?

De watermeter zit meestal daar waar de waterleiding je huis binnenkomt, dit noemen we de hoofdaansluiting. Dit is vaak de meterkast waar ook de elektriciteit- en gasmeter zich bevinden. Afhankelijk van de woning, kun je de watermeter ook op een van de volgende plekken vinden:

  • In een put achter de voordeur,
  • Onder een kruipluik,
  • In een kelder,
  • In een meterput in de tuin,
  • In de toiletruimte,
  • In de centrale ruimte.

Ik wil uitleg over de werking van de warmtepomp in mijn woning. Hoe kan ik dit aanvragen?

Wanneer de woning aan je is opgeleverd, krijg je, indien gewenst, uitleg over het nieuwe systeem van de warmtepomp. Wanneer je deze uitleg graag wilt ontvangen, kun je dit tijdens de overdracht aangeven bij de woonmakelaar. Hij of zij maakt dan een werkbon aan voor de leverancier.
Is de woning al aan je opgeleverd en wil je alsnog een verzoek hiervoor indienen? Neem dan contact met Area op via het contactformulier.

Ik heb geen groene/grijze afvalcontainer. Ik heb ook geen afvalpas. Wat moet ik doen?

Hiervoor moet je contact opnemen met de gemeente.

Gemeente Uden via de website of via telefoonnummer 0413-281911 (Uden) of 0413-381000 (Meierijstad).
Gemeente Meierijstad via de website of via telefoonnummer 0413-281911 (Uden) of 0413-381000 (Meierijstad).

Ik ga ergens anders wonen. Mag ik mijn huurwoning aanhouden?

Nee, dat mag niet. In het huurcontract staat dat jij de huurwoning als hoofdverblijfplaats moet hebben.

Ga je voor een bepaalde periode naar het buitenland en kom je vervolgens weer terug in de woning, geef dit dan altijd schriftelijk door aan Area.

Staan wij allebei op de huurovereenkomst?

Je kunt dit zien op de huurovereenkomst die je met Area bent aangegaan. Als je na ingangsdatum een wijziging hebt aangevraagd, heb je daarvan een schriftelijke bevestiging ontvangen.

Ik heb bij aanvang huurovereenkomst een borgsom betaald. Krijg ik dat geld nog terug?

Wanneer er nog een borgsom openstaat, wordt deze teruggestort op jouw rekening wanneer je de woning verlaat.

Huurders van voorheen Woonbelang Veghel hebben geen waarborgsom betaald, of al in 2003 de betaalde borgsom ontvangen.

Voldoet mijn woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen?

In het verleden heeft Area het Politie Keurmerk aangevraagd voor een groot deel van haar woningen. Dit keurmerk verloopt na 10 jaar. En wordt dan niet opnieuw verlengd. Area streeft ernaar om zoveel mogelijk aan de eisen te voldoen, vooral op het gebied van hang- en sluitwerk, maar er wordt geen officieel keurmerk meer afgegeven.

Wie heeft recht op de woning bij een scheiding?

Indien jullie er samen niet uikomen, wordt dit bepaald door de rechter.

Hoe hoog is mijn huidige huur?

Je kunt dit nakijken in je huurdersportaal. Lukt dit niet, stel je vraag dan via Mijn Vraag

Wanneer kan de bewoner de woning betrekken na het accepteren van de woning?

Dit bespreekt de medewerker van Area met je. Vaak is dat dezelfde dag dat de sleutels van de vorige huurder ingenomen worden.

Ik wil graag weten hoe mijn woningwaardering is opgebouwd. Wat moet ik doen?

Je mag de woningwaardering op vragen via het contactformulier. Vermeld duidelijk je adres.

Ik heb een vraag over de afspraken die zijn gemaakt over de oplevering van mijn huurwoning. Wat kan ik doen?

Neem contact op via Mijn Vraag.

Kan ik een kopie ontvangen van mijn huurcontract?

Ja, dit kunnen we je toesturen.  Je vraagt een kopie van het huurcontract aan via het contactformulier.

Moet ik een borg betalen bij aanvang van de huurovereenkomst?

Wanneer je een sociale woning huurt van Area, betaal je geen borg. 

Ik ben het niet eens met het aantal punten van mijn woningwaardering. Wat nu?

Je kunt dit aan ons doorgeven. Geef hierbij duidelijk aan welke punten volgens jou niet kloppen en om welk adres het gaat. Wij nemen het bezwaar in behandeling en je ontvangt van ons een reactie. Ben je het niet eens met onze toelichting dan kun je naar de Huurcommissie stappen. Zij doen dan een onafhankelijk onderzoek naar het puntenaantal. Ben je ervan bewust dat je tot de uitspraak van de Huurcommissie de huidige huur blijft betalen. Pas na uitspraak van de Huurcommissie wordt deze mogelijk aangepast.

Ik wil de beginnota betalen. Hoe kan ik dit doen?

Je kunt het bedrag overmaken naar de rekening van Area NL37 INGB 0002 0445 99 onder vermelding van "beginnota adres". Zorg altijd dat je een bewijs van betaling bij je hebt bij de sleuteluitreiking. Natuurlijk mag je ook de beginnota bij ons op kantoor per pin betalen, wanneer je de sleutel komt ophalen.

De vorige huurder staat nog op mijn adres ingeschreven. Wat kan ik doen?

Wanneer er nog iemand anders of een vorige huurder ingeschreven staat op jouw adres, kun je dit aangeven bij de gemeente.
Het gaat namelijk om een inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en dat loopt niet via Area.
Hiervoor neem je contact op met de gemeente via het telefoonnummer 0413-281911 (Uden) of 0413-381000 (Meierijstad).

In Nederland is het zo geregeld dat je je moet inschrijven op je nieuwe adres en dan pas vervalt automatisch je inschrijving op het andere adres. De gemeente kan dit niet wijzigen. Wel kunnen ze op verzoek iemand in onderzoek zetten.

Ik heb een vraag over mijn gebruikersovereenkomst. Wat moet ik doen?

Stuur je vraag naar ons via Mijn Vraag.

Wat is de WOZ-waarde van mijn woning?

De WOZ-waarde van jouw woning kun je zelf opzoeken op www.wozview.nl.

Mag ik iemand machtigen om het huurcontract te ondertekenen?

Ja, je mag iemand schriftelijk volmacht geven om de huurovereenkomst namens jou te ondertekenen.

Ik heb bij mijn woning een stuk grond van de gemeente in bruikleen. Hoe zit dit precies?

Bij een aantal woningen die Area verhuurt, hebben de huidige of vorige bewoners een extra stukje aangrenzende grond. Dit is in bruikleen van de gemeente (kosteloos) of er wordt een huurbedrag voor betaald.
Wanneer de huur wordt opgezegd, ben je als bewoner zelf verantwoordelijk om dit af te melden bij de gemeente.

Area is geen eigenaar van deze grond en daarmee niet verantwoordelijk voor het onderhoud.

De tenaamstelling is niet goed. Ik wil dat graag aangepast hebben. Wat moet ik doen?

Gaat het om een schrijffout in de achternaam? Of wil je de achternaam van de medehuurder wijzigen, bv bij een huwelijk? Dan hoef je dit alleen te melden via het contactformulier

Ben je getrouwd en nog geen medehuurder? Of wil je een voorletter aangepast hebben? Meld dit dan ook via het contactformulier en stuur een kopie van het paspoort / ID bewijs door.

Wat is de minimale huurperiode als ik een woning wil huren?

Huur je een woning met een kale huurprijs tot € 710,68 (kale huur, dus exclusief servicekosten), dan geldt er geen minimale huurperiode. De opzegtermijn is minimaal één maand. 

Huur je een vrije sector woning, dus een woning met een huurprijs boven € 710,68 (kale huur, dus exclusief servicekosten), Dan ga je een huurovereenkomst aan met Area voor minimaal één jaar. Wil je na dit jaar de huur opzeggen, dan geldt er een opzegtermijn van één maand.

Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst?

Een huurcontract kan in twee gevallen geliberaliseerd zijn:

1. Als je op of na 1 juli 1994 zelfstandige woonruimte bent gaan huren met een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens. Deze grens wordt ieder jaar aangepast;
2. Als je huurder bent van zelfstandige woonruimte die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst is verhuurd voor een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens.

De bedoe­ling van liberalisatie van de huurprijs is duurdere huur­wo­ningen vrij te geven, zodat niet het puntenstelsel maar de ‘markt’ (populariteit, ligging) bepalend is voor de huurprijs.

Meer informatie vind je bij de Woonbond.

Meer vragen (22)