Contact
Vragen? Laat het ons weten

Warmtewet

In 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet is bedoeld om bewoners die aangesloten zijn op een blokverwarming of stadsverwarming niet meer te laten betalen dan iemand die een reguliere HR Ketel heeft.

Veel gevraagd over Warmtewet

Waarom een warmtewet?

De Warmtewet is er op gericht om iedereen die warmte krijgt via een gezamelijk verwarmingssysteem extra te beschermen. Je hebt bij deze vormen van warmtelevering namelijk geen mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier. Het gebouw wordt via één centraal systeem verwarmd, en dat betekent dat het gas of de warmte voor dit systeem ook door één energieleverancier wordt geleverd. Area bepaalt dus de energieleverancier. Daarnaast is de wet bedoeld om huurders van het complex te beschermen tegen een hoge afrekening volgens de Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe. Dit principe betekent dat je met een vergelijkbaar verbruik niet meer betaalt dan een huurder die een eigen cv ketel heeft.

Wat betekent de warmtewet voor mijn maandelijkse voorschot?

Het maandelijkse voorschot wordt bepaald aan de hand van een schatting van jouw jaarverbruik gedeeld door 12 termijnen. Indien de huur  direct voor de winterperiode start, dan wordt bij bepaling van het voorschot rekening gehouden met het hogere verbruik in de wintermaanden. Dit is dezelfde berekening als voor de warmtewet.

Welke warmtewet tarieven hanteert Area?

Area dient op jaarbasis de tarieven te bepalen. De maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de ACM ( Autoriteit Consument en Markt ). Voor 2017 zijn deze vastgesteld op 
€ 22,69 per Gigajoule ( 30m³ gas is 1,055 GJ) en € 299,16 maximaal aan vaste kosten. Hieronder valt het vastrecht en afschrijvingen van bijvoorbeeld warmteverdeelmeters.

Alle complexen, installaties, het verbruik en het stookgedrag van de bewoners zijn bekeken. Op basis van deze gegevens heeft Area de tarieven vastgesteld. Op deze manier zijn diegene die weinig verbruiken goedkoper uit. Area wil namelijk een lager verbruik stimuleren.

Wil je weten wat het tarief voor jouw complex is, dan kun je bij ons het Product- en Tariefblad opvragen via het contactformulier. Per mail ontvang je dan de gevraagde informatie.

Hoe heeft Area de inkoop van energie nu geregeld?

Area heeft een contract afgesloten met Eneco. Door collectief in te kopen kunnen we de kosten per verbruikte kubieke meter gas lager houden dan met een individueel contract.

De overeenkomst is verlengd tot en met eind 2021 wbt elektra en tot eind 2020 wbt gas.

Waarom geldt de Warmtewet alleen voor blokverwarming en stadsverwarming?

Huurders met een eigen cv-ketel kunnen zelf hun energieleverancier kiezen, bij huurders met een blokverwarming bepaalt de corporatie de energieleverancier. Zij ontvangen daarom extra bescherming van de overheid.