Contact
Vragen? Laat het ons weten

Huurprijsbeleid 2019

Klik hier om naar het overzicht te gaan van alle onderwerpen rondom het huurprijsbeleid 

Net zoals andere jaren past Area op 1 juli de huurprijzen aan. Deze aanpassing is gebaseerd op het huurprijsbeleid van Area. Het uitgangspunt van het beleid is dat we streven naar een betaalbare huurprijs, die past bij de kwaliteit van de woning. We kijken hierbij ook naar de totale woonlasten. Het nieuwe huurprijsbeleid is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Bewonersraad van Area, die het proces kritisch hebben gevolgd. Het resultaat is dat we een gezamenlijk gedragen voorstel hebben dat we bekrachtigen met een “Lokaal Huurakkoord.”

De belangrijkste afspraak in het huurprijsbeleid is dat we een matige huurverhoging aanhouden. We kijken zowel naar de huur, als naar de totale woonlasten (huur en energielasten). Area draagt actief bij aan het verlagen van de energiekosten van de huurder door woningen goed te isoleren en veel zonnepanelen te leggen. Op deze manier combineren we veel minder CO²-uitstoot met minder kosten voor de huurder. 

Het kan voorkomen dat een nieuwe huurder meer of minder huur betaalt dan iemand die al in een soortgelijke woning woont. Dit komt door wijzigingen in ons beleid van de afgelopen jaren om huren betaalbaar te houden. Veel huurders vinden dit oneerlijk. Begrijpelijk vinden wij. Daarom spraken we met de Bewonersraad af dat we de huur van gelijke woningen (in dezelfde straat) meer gelijk maken. De streefhuur is hierbij leidraad. De streefhuur is de huur van een woning die Area vraagt als de woning wordt aangeboden aan een nieuwe huurder.  

Voor 2019 is de totale huurverhoging inflatievolgend. Dit betekent dat alle huurders samen niet meer verhoging betalen dan de inflatie; deze is dit jaar 1,6%. Huurders die een lagere huur hebben dan de streefhuur, krijgen in kleine stapjes een huurverhoging. In 2019 betekent dit voor deze groep naast de inflatievolgende huurverhoging van 1,6% een extra verhoging van 1%. Daarnaast is er een groep huurders die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor huurverlaging, dit omdat zij momenteel meer huur betalen dan het door ons bepaalde huurbedrag. Op deze manier betalen mensen met een laag inkomen altijd een huur die in de buurt van de door ons bepaalde streefhuur ligt.

Ons streven is dan dat bewoners met een laag inkomen in 2021 niet meer betalen dan de door ons bepaalde streefhuur. 

Mensen met een hoog inkomen (€ 42.436,-  en hoger) krijgen in totaal een huurverhoging van 4,11%. Dit is de minimale verhoging voor inkomensafhankelijke huurverhoging die wettelijk mogelijk is.