Huurprijsbeleid

Huurprijsaanpassing 1 juli 2024

Dit jaar verhoogt Area de huren met 5,3%. Maar niet voor iedereen.

Deze huuraanpassingen gaan in per 1 juli van dit jaar. Huurders worden in april geïnformeerd wat de exacte huurverhoging is.

Voor nu en de toekomst

Huuropbrengsten zijn voor Area de belangrijkste bron van inkomsten. Ze doet er alles aan om dat geld zo goed mogelijk in te zetten. Hoeveel geld is er nodig om woningen te bouwen en te verduurzamen, maar ook om de dienstverlening te verbeteren maakt Area inzichtelijk in een begroting. Dat doet ze jaarlijks, maar ook voor de langere termijn. Zo zorgt Area ervoor dat ze een gezonde organisatie is, zodat zoveel mogelijk huurders een goede woning hebben met betaalbare woonlasten én dat we als organisatie niet in de problemen komen als het tegen zit.

Hulp bij financiële problemen

Het is niet altijd makkelijk om rond te komen. Huurders die het zwaar hebben of krijgen, helpen wij graag. Hiervoor werken we ook intensief samen met de gemeenten Maashorst en Meierijstad.