Veelgestelde vragen

+ Garageboxen en parkeerplaatsen

Ik wil een garagebox huren?

Soms worden appartementen of woningen verhuurd met een eigen parkeerplaats of garage. Area heeft naast woningen ook garageboxen en parkeerplaatsen in de verhuur die niet bij een woning verhuurd worden. In Veghel zullen wij de garageboxen die bij een complex horen altijd adverteren in het betreffend complex. Degene die reageert met de langste woonduur in het complex krijgt de plaats/box toegewezen. Garageboxen in Veghel die niet behoren tot een complex, worden geadverteerd via de website. Mensen hoeven niet ingeschreven te staan als woningzoekende.

De garageboxen in Uden worden aangeboden via de website, als je hiervan op de hoogte wilt blijven, kunnen wij je per e-mail informeren op het moment dat er een advertentie wordt geplaatst.

Aanmelden voor de e-mail kun je bij een van onze klantadviseurs.

Als je hierover meer informatie wilt ontvangen, kun je altijd met ons klantcontactcentrum  contact opnemen, telefoonnummer 0413 388 044.

Ik wil een parkeerplaats huren?

Soms worden appartementen of woningen verhuurd met een eigen parkeerplaats of garage. Area heeft naast woningen ook garageboxen en parkeerplaatsen in de verhuur die niet bij een woning verhuurd worden. Op dit moment is er voor de garageboxen en parkeerplaatsen in Uden een wachtlijst die wordt beheerd door onze assistent woonmakelaars.

Als je hierover meer informatie wilt ontvangen, 
kun je altijd met ons klantcontactcentrum contact opnemen, telefoonnummer 0413 388 044.

+ Betalen

Wanneer moet ik de huur betalen?

De huur dien je vooraf te betalen. Dit betekent dat de huur op de 1e van de maand door ons ontvangen dient te zijn.

Voor meer informatie zie: huurbetaling

Op welke manier kan ik de huur betalen?

Bij voorkeur kun je de huur betalen via een automatische incasso (machtiging). Daarnaast kun je op onze kantoren de huur betalen met de betaalautomaat (bankpas) en anders met de door ons toegezonden acceptgirokaart, een overschrijvingsformulier of met internetbankieren.

Bij huurovereenkomsten vanaf april 2015 is het alleen mogelijk om de bruto huurprijs te betalen met een automatische afschrijving van uw bank- of girorekening.

Voor meer informatie zie: huurbetaling

Ik ben de acceptgiro voor de huurbetaling kwijtgeraakt / heb deze niet ontvangen. Wat te doen?

Als service stuurt Area acceptgiro’s waarmee je de huur kunt betalen. Het is echter jouw verantwoordelijkheid dat je de huur op tijd betaalt. Voor meer informatie zie: huurbetaling

Kan ik als huurder een betalingsregeling treffen?

Is de betaling van de huur een keer moeilijk? Bespaar jezelf dan een hoop problemen en neem in een vroeg stadium contact met ons op. Wij kunnen dan namelijk een betalingsregeling treffen. Met zo’n regeling voorkom je problemen en kun je de achterstand in gedeelten aan ons terugbetalen. 

Wil je voor een betalingsregeling in aanmerking komen, neem dan contact op met ons klantcontactcentrum, telefoonnummer 0413 388 044.

Loopt er echter al een betalingsregeling of is er in het afgelopen jaar al een betalingsregeling getroffen, dan kan er geen nieuwe regeling worden getroffen. Dit wordt per situatie beoordeeld door onze klantconsulent.

Voor meer informatie zie: huurachterstand

+ Huurprijs en Servicekosten

Mijn buurvrouw betaalt minder/meer huur dan ik, hoe kan dat?

De kwaliteit van de woning wordt bepaald door punten. Het aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die wij mogen vragen voor jouw woning.

Als een woning wordt opgezegd en opnieuw wordt verhuurd, mogen wij de huur aanpassen en deze in overeenstemming brengen met de kwaliteit (puntentelling) van de woning. Als jouw buren langer in de woning wonen, dan kan de huur van jouw buren dus lager liggen.

Een andere mogelijkheid is dat het uitrustingsniveau van de woning van jouw buren lager of hoger is. Bijvoorbeeld er is geen cv-installatie of dubbelglas aanwezig. Ook om deze reden kan de huur van jouw buren lager of hoger uitgevallen zijn.

Als je hierover meer informatie wilt ontvangen, kun je altijd met ons klantcontactcentrum  contact opnemen, telefoonnummer 0413 388 044.

Wanneer worden servicekosten afgerekend?

Voorschotten rekenen we elk jaar voor 1 juli met jou af op basis van de werkelijke gemaakte kosten van het jaar daarvoor. Wij proberen dan ook de voorschotten zo goed mogelijk af te stemmen op de werkelijke kosten, zodat je niet wordt geconfronteerd met grote nabetalingen.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten worden, naast jouw huur, iedere maand bij je in rekening gebracht voor goederen of diensten die wij voor je verzorgen. Je kunt daarbij denken aan de kosten voor schoonmaken, energiekosten en tuinonderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen.

Wil je meer informatie van de rijksoverheid over servicekosten? Klik dan hier

Waaruit bestaat de huurprijs?

De huurprijs van jouw woning bestaat uit de netto huur (de prijs voor de woning), eventueel aangevuld met servicekosten. Samen vormen deze bedragen de bruto huur.

Voor meer informatie zie: huurprijs.

+ Huurtoeslag

Hoe vraag je huurtoeslag aan?

Je kunt huurtoeslag aanvragen en wijzigen met de aanvraag- en wijzigingsprogramma’s van de belastingdienst.

Kijk hiervoor op: www.toeslagen.nl

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder, of u bent minderjarig en getrouwd.
 • Je en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een geldige verblijfs-vergunning.
 • Iedereen die bij je woont, is op het adres ingeschreven bij de gemeente.
 • De woning heeft een eigen voordeur, een eigen toilet en keuken met andere woorden je huurt een zelfstandige woning

Naast deze voorwaarden zijn er nog enkele factoren die mede de huurtoeslag bepalen:

 • de hoogte van het inkomen;
 • de hoogte van de huur;
 • de gezinssamenstelling;
 • de leeftijd;
 • het vermogen.
Ik krijg plotseling geen huurtoeslag meer aan het einde van het jaar?

Als je huurtoeslag ontvangt, maar ook nog een bepaald bedrag moet terugbetalen aan de Belastingdienst voor het einde van het jaar, gaat de belastingdienst de laatste maanden van het jaar niet meer over tot uitbetaling van jouw huurtoeslag.

Als je een bedrag moet terugbetalen aan de Belastingdienst kan dit komen door jouw aangifte inkomstenbelasting of door dat je te veel huurtoeslag hebt ontvangen. Bij wijzingen in jouw inkomsten of huishoudsamenstelling dient je de Belastingdienst hierover te informeren. Hierdoor voorkom je dat je achteraf wordt geconfronteerd met het tijdelijk niet uitkeren van de huurtoeslag. Wijzigingen kun je doorgeven via www.toeslagen.nl

Kan ik te veel of te weinig huurtoeslag krijgen?

De huurtoeslag wordt berekend op basis van het actuele inkomen. De toeslag wordt als voorschot uitgekeerd. In het opvolgende jaar ontvang je- achteraf - een eindafrekening. Het is belangrijk dat je wijzigingen in jouw huurprijs, inkomens-, gezins- of leefsituatie zo snel mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst. De huurtoeslag kan dan met directe ingang worden aangepast aan jouw nieuwe situatie. Hierdoor kom je niet in de problemen bij een grote inkomensterugval of dat achteraf een deel van de huurtoeslag wordt teruggevorderd.

Voor meer informatie zie: www.toeslagen.nl

Hoeveel huurtoeslag kan ik krijgen?

Je kunt hiervoor het beste een proefberekening maken op de website www.toeslagen.nl. We hebben voor jou ook een informatieflyer beschikbaar.

Deze vind je hier.

Wanneer krijg ik huurtoeslag?

Huurtoeslag ontvang je als jouw inkomen in relatie tot de huurprijs te laag is. De huurtoeslag krijg je van de Belastingdienst en wordt berekend op basis van jouw actuele inkomen. De Belastingdienst maakt een schatting van jouw inkomen. Hier krijgt je bericht van. Ben je het niet eens met deze schatting kun je dit aan hen doorgeven.

Voor meer informatie zie: www.toeslagen.nl.

We hebben eveneens een informatieflyer. Deze vind je hier

+ Huurverhoging

De inkomensverklaring die ik van jullie heb ontvangen ben ik kwijt, kan ik een nieuwe krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn verplicht om jouw inkomensverklaring tegelijkertijd met de huurverhogingsbrief toe te sturen. De inkomensverklaring mogen wij alleen gebruiken voor het opleggen van een huurverhoging. Het is niet toegestaan de informatie ergens anders voor te gebruiken. Om deze reden hebben wij geen kopie van uw inkomensverklaring bewaard.


Met welke gegevens houd de belastingdienst rekening?

Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2014. Voor het inkomen wordt gekeken naar het inkomen verdiend in 2012.

De huishoudgegevens zijn de gegevens van de samenstelling van het huishouden zoals die op dat moment – bijvoorbeeld in maart of april 2014 – bij de Belastingdienst bekend zijn. Je kan bezwaar maken tegen het huurvoorstel als tussen het moment van eerste gegevens opvraag en 1 juli 2014 (het officiële peilmoment) wijzigingen in het huishouden leiden tot een lager inkomen in het peiljaar.

Hierbij tellen alle inkomens mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van kinderen die op 1 januari 2014 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

Wanneer kan ik mijn IBRI (IB60) formulier over 2014 aanvragen/ontvangen?

Per eind mei 2015 is het IBRI(IB60)-formulier 2014 beschikbaar. Tot deze datum krijg je het IB-60 formulier van 2013.

Hoe vraag ik een Inkomensverklaring (IB60) aan?

Je vraagt een Inkomensverklaring (IB60) aan door naar de belastingtelefoon te bellen: 0800-0543, volg het keuzemenu en houd hierbij jouw burgerservicenummer (BSN-nummer) bij de hand.

Na beantwoording van de vragen zal de computer je vertellen dat jouw Inkomensverklaring (IB60) over 5 werkdagen wordt thuisgestuurd.

Je kunt dit formulier ook aanvragen via de website van de Belastingdienst: www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl

Hoe bepaalt Area de huurverhoging?

De minister van Binnenlandse Zaken stelt het huurverhogingspercentage elk jaar vast. De huidige maximale huurverhoging is vastgesteld op 4%. Daarnaast kan Area op basis van het inkomen van de huurder de huren van sociale huurwoningen extra verhogen. Area heeft besloten dit beleid te volgen. Alleen op deze manier kan Area investeringen in de woningmarkt van Uden/Veghel in nieuwbouw, onderhoud en renovatie blijven uitvoeren.

Area voert per 1 juli 2014 de volgende percentages voor de maximale huurverhoging in:

 • 4% voor huishoudinkomens tot € 34.085,-;
 • 4,5% voor middeninkomens van 34.0854,- tot 43.602,-;
 • 6,5% voor hogere inkomens vanaf € 43.602,-;
 • Huurders van Area met een huurprijs boven € 699,48 krijgen een huurverhoging van 5%. Voor deze groep geldt geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Vanaf heden krijgen alle huurders van Area hun huurverhogingsvoorstel op de mat. Na het verhogen van de huur heeft nog steeds 85% van de woningen van Area een huur onder € 575,-. Hierdoor zijn deze woningen bereikbaar voor de doelgroep en komen deze bewoners, afhankelijk van hun inkomen, in aanmerking voor huurtoeslag. Met de gemeenten Uden en Veghel worden afspraken gemaakt dat minimaal 70% van de woningen onder deze grens blijft en Area hanteert dit als een harde garantie voor de blijvende betaalbaarheid van haar sociale huurwoningen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Je kunt op basis van onderstaande gronden bezwaar maken:

 1. Het inkomen vermeld op de inkomensverklaring van de belastingdienst klopt niet.
 2. Het inkomen in 2013 is lager dan het inkomen in 2012 (hiervoor moet u bewijsstukken overleggen zoals een IB60 uit 2013 (dit kan pas vanaf begin juni 2014).
 3. Gehandicapten en chronisch zieken.

Wanneer ben ik verplicht een tweede inkomensverklaring op te vragen?
Je bent niet verplicht om een tweede inkomensverklaring op te vragen. Als je veronderstelt dat jouw inkomen op de inkomensverklaring 2012 niet klopt, kun je bezwaar bij Area indienen. Area zal dan een tweede inkomensverklaring bij de belastingdienst opvragen. Je hoeft bij het bezwaar geen inkomensgegevens te vermelden.

Procedure:
Als je het niet eens bent met de huurverhoging kan je een bezwaarschrift huurverhoging bij ons opvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met het Bewonersadviescentrum van Area. Dit bezwaarschrift moet voor 1 juli bij ons binnen zijn. Wij toetsen jouw bezwaarschrift. Mocht Area niet akkoord gaan met jouw bezwaar, dan sturen wij deze door naar de Huurcommissie ter beoordeling. De Huurcommissie doet binnen 6 weken uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

Het is bij de aanzegging van de huurverhoging mogelijk om hiertegen bezwaar te maken op basis van de woningwaardering. Als je van mening bent dat Area de woning verkeerd gewaardeerd heeft, kan je hier bezwaar maken. Je mag jouw woningwaardering altijd opvragen bij het klantcontactcentrum. Mocht blijken dat de waardering inderdaad foutief was, dan zal deze worden aangepast. Dat zal in de praktijk overigens maar heel zelden leiden tot een lagere huuraanpassing, omdat een huuraanpassing die niet uitkomt boven het wettelijke maximum en die niet leidt tot een huurprijs die boven de maximale huurprijs ligt, is toegestaan.

Bezwaar maken vanwege de slechte staat van de woning of vanwege onderhoudsgebreken kan gedurende het gehele jaar door, maar niet op het moment van de huurverhoging. Hiervoor geldt een aparte procedure.

Procedure:

Minister Blok heeft op 24 april 2013 een regeling gepubliceerd waarin hij de groep chronisch zieken en gehandicapten aanwijst die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor meer informatie klik hier

Wat is het verschil tussen een huurverhoging voor een vrije sector woning en een sociale huurwoning?

Een vrije sector woning heeft een aanvangshuur die boven de grens van 699,48 euro per maand ligt (prijspeil 2014). Voor vrije sector woningen gelden geen of minder strikte regels met betrekking tot maximale huurhoogte, huurverhogingpercentages enzovoorts. Verder kunnen huurders van woningen in de vrije sector slechts in heel beperkte mate een beroep doen op de huurcommissie.

Voor meer informatie over sociale huurwoning kun je een kijkje nemen op de site van de rijksoverheid.

Wat gebeurt er als ik géén bezwaar maak tegen de huurverhoging, maar de huurverhoging ook niet betaal?

Heb je geen bezwaarschrift ingediend bij ons, maar betaal je de nieuwe huurprijs niet per 1 juli, dan zullen wij je nogmaals in kennis stellen van ons voorstel tot huurprijsverhoging. Je hebt dan zelf de mogelijkheid om voor 1 oktober 2013 de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Laat je deze termijn voorbij gaan, dan ben je gebonden aan de nieuwe huurprijs. Als je op tijd bent, zal de huurcommissie jouw bezwaarschrift gewoon in behandeling nemen en een uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van bezwaar?

Als je een bezwaar indient bij de huurcommissie tegen de huuraanpassing, moet je legeskosten betalen. Deze moet je binnen een bepaalde periode na indiening van het bezwaar betaald hebben, anders neemt de Huurcommissie jouw bezwaar niet in behandeling. Als je de zaak wint, krijgt je jouw legeskosten terug, bij verlies bent je deze kwijt. De legeskosten zijn € 25,00 (prijspeil januari 2013) per bezwaar voor huurders.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de huurverhoging?

Als je het niet eens bent met de huurverhoging kun je een bezwaarschrift huurverhoging bij ons opvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice. Dit bezwaarschrift moet voor 1 juli bij ons binnen zijn. Wij toetsen jouw bezwaarschrift. Mocht Area niet akkoord gaan met jouw bezwaar, dan sturen wij deze door naar de Huurcommissie ter beoordeling. De Huurcommissie doet binnen 6 weken uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

Het is bij de aanzegging van de huurverhoging alleen mogelijk om hiertegen bezwaar te maken op basis van de woningwaardering. Als je van mening bent dat Area de woning verkeerd gewaardeerd heeft, kun je hiertegen bezwaar maken. Mocht blijken dat de waardering inderdaad foutief was, dan zal deze worden aangepast. Dat zal in de praktijk overigens maar heel zelden leiden tot een lagere huuraanpassing, omdat een huuraanpassing die niet uitkomt boven het wettelijke maximum en die niet leidt tot een huurprijs die boven de maximale huurprijs ligt, is toegestaan.

Bezwaar maken vanwege de slechte staat van de woning of vanwege onderhoudsgebreken kan gedurende het gehele jaar door, maar niet op het moment van de huurverhoging. Hiervoor geldt namelijk een aparte procedure.

Je kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als:
- een huurverhoging wordt voorgesteld van maximaal 4%, dit is namelijk de minimale basishuurverhoging;
- de woning onderhoudsgebreken vertoont;
- je een geliberaliseerd huurcontract hebt.

Ontvang je huurtoeslag?

Je geeft zelf jouw huurverhoging aan de Belastingdienst door met Mijn toeslagen. Als door de huurverhoging het toeslagbedrag verandert, krijg je een nieuwe voorschotbeschikking.

De Belastingdienst past niet direct jouw toeslag aan. Het bedrag dat je elke maand ontvangt, blijft dus gelijk.

Na afloop van een kalenderjaar krijg je de definitieve berekening van de belastingdienst. Mogelijk heb je vanwege de huurverhoging te weinig toeslag gekregen. Deze krijg je dan naar aanleiding van de definitieve berekening alsnog.

 

 

Waarom krijg ik huurverhoging?

Begin dit jaar heeft het kabinet een akkoord gesloten voor de woningmarkt. Dit beleid leidt ertoe dat door de verhuurdersheffing, de financiële armslag voor Area sterk beperkt wordt. Om aan deze maatregel te kunnen voldoen voorziet de wet in een huurverhoging van 4%. Daarnaast kan Area op basis van het inkomen van de huurder de huren van sociale huurwoningen extra verhogen. Area heeft besloten dit beleid te volgen. Alleen op deze manier kan Area investeringen in de woningmarkt van Uden/Veghel in nieuwbouw, onderhoud en renovatie blijven uitvoeren.

Voor meer informatie kun je altijd de site van de rijksoverheid bezoeken.

+ Inwoning en Medehuurderschap

Wie mag na een scheiding/relatiebreuk in de woning blijven?

Indien je gehuwd bent en gaat scheiden, zal de rechter in de scheiding beslissen wie van de partners de woning mag blijven huren. Dit geldt ook als je een geregistreerd partnerschap hebt, soms staat het ook in een samenlevingovereenkomst. Area kan in deze situaties nooit de huurovereenkomst beëindigen.  

Als je er samen uit kan komen, is dit natuurlijk nog veel beter. Door een eenzijdige huuropzegging in te leveren doet een van beide afstand van de woning en gaan de rechten en plichten over op degene die in de woning blijft wonen.

Hoe kan iemand medehuurder worden?

Om voor medehuurderschap in aanmerking te komen moet je samenwonen en aan kunnen tonen dat je minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder voert. Een duurzame gemeenschappelijke huishouding houdt in dat je de intentie hebt om voor lange tijd samen te wonen. De samenleving mag niet van aflopende aard zijn. Daarbij moeten zowel de hoofdhuurder en de kandidaat medehuurder zijn hoofdverblijf op het adres van aanvraag hebben. Wanneer dat zo is, kunnen zij samen het verzoek tot medehuurderschap indienen.

Heeft inwoning of medehuurder gevolgen voor de hoogte van mijn huurtoeslag?

Indien men huurtoeslag ontvangt kan de inwoning  dan wel medehuurder invloed hebben op de hoogte van de huurtoeslag. 

Je kunt een proefberekening maken op de website www.toeslagen.nl

Ik wil graag iemand laten inwonen?

Om iemand bij je te laten inwonen dien je toestemming aan te vragen bij Area. Hiervoor kun je een formulier downloaden om verzoek  tot inwoning aan te vragen. Het wel of niet verkrijgen van toestemming tot inwoning is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Je krijgt van ons een schriftelijke reactie op je verzoek.

Wij controleren je aanvraag op de volgende punten:

 • Overbewoning: woon je door de inwoning niet met meer mensen in de woning dan waar deze voor bedoeld is?
 • Huurschuld: heb jij of de inwoner geen huurachterstand?
 • Overlast: heb jij of de inwoner tot nu toe geen overlast veroorzaak

Je bent zelf verantwoordelijk voor je medebewoners. Bezorgen zij overlast aan omwonenden dan spreken wij je daarop aan. De inwonende heeft geen enkel recht dan wel plicht op de woning waar hij of zij inwoont.

+ Keuken / badkamer vernieuwen

Ik wil graag een thermostaatkraan?

Zodra de huidige douchekraan om technische redenen aan vervanging toe is, zullen wij je aanbieden om een nieuwe thermostaatkraan te plaatsen. Hiervoor dien je eenmalig een eigen bijdrage te leveren. Onze klantadviseur en monteurs kunnen je hierover informeren. 

Als je meer informatie wilt ontvangen, kun je altijd met ons klantcontactcentrum contact opnemen, telefoonnummer 0413 388 044.

Ik wil graag alleen een nieuw keukenblad, kan dit?

Dit kunnen wij niet aanbieden. We vervangen niet op jouw verzoek een onderdeel van de keuken. Mocht je van mening zijn dat het om technische redenen noodzakelijk is dat het keukenblad vervangen moet worden dan zal onze technisch beheerder dit beoordelen. Esthetische veranderingen worden alleen via een volledige renovatie van de ruimte aangeboden.

Kan ik een verhoogd toilet krijgen?

Dit is afhankelijk van de leeftijd van het huidige toilet. Area gaat duurzaam met haar producten in de woning om. Als de huidige toiletpot minimaal 5 jaar oud is, kunnen wij deze tegen een eigen bijdrage vervangen. Deze bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van de huidige toiletpot. Onze klantadviseurs kunnen je informeren over de hoogte van jouw eigen bijdrage. Als je het toilet vervangen wilt hebben, zullen zij een afspraak maken met een van onze technisch beheerders om de toilet te vervangen.

Waar kan ik terecht voor mijn keuzes voor mijn nieuwe keuken, badkamer of toilet?

In onze vestiging in Uden en in Veghel hebben wij een showroom waar onze medewerkers je begeleiden in het maken van een passende keuze.

Wanneer wordt de keuken, badkamer of toilet geplaatst?

Wij streven ernaar dat jouw keuken, badkamer of toilet  binnen zes tot acht weken in jouw woning staat nadat je deze hebt uitgezocht.

Wanneer krijg ik een nieuwe badkamer en toilet?

Als jouw badkamer of toilet minimaal 30 jaar oud is, kun je een nieuwe badkamer of toilet uitzoeken. Is de badkamer of toilet ouder dan 20 jaar kun je alleen middels een eigen bijdrage een badkamer of toilet uitzoeken. Heb je interesse?

Kun je contact opnemen met ons klantcontactcentrum op het nummer 0413-388044.

Wanneer krijg ik een nieuwe keuken?

Als jouw keuken minimaal 20 jaar oud is, kun je een nieuwe keuken uitzoeken. Is jouw keuken ouder dan 15 jaar dan kun je alleen middels een eigen bijdrage een keuken uitzoeken.

Als je hierover meer informatie wilt ontvangen, kun je altijd met ons klantcontactcentrum  contact opnemen, telefoonnummer 0413 388 044.

+ Koopwoning en koopproducten

Mag ik mijn huurwoning kopen?

Area bekijkt of er een verkoopbestemming op jouw woning is. Als die er is, dan laten we een externe taxateur de waarde van je woning bepalen. Wil je weten of je woning een verkoopbestemming heeft, neem contact op met het klantcontactcentrum. Het telefoonnummer is 0413-388044.

+ Verhuizen

Wat is de opzegtermijn van mijn huurwoning?

De wettelijke opzegtermijn is één maand. Je bent niet gebonden aan een bepaalde dag van de maand om de huur op te zeggen. Een voorbeeld: Als je op de 18e de huur opzegt is de einddatum de 18e van de opvolgende maand, mits dit op een werkdag valt. Je kunt bij ons dus iedere dag jouw huur opzeggen.

Voor meer informatie zie: huuropzegging

Hoe kan ik de huur opzeggen?

Je dient de huur schriftelijk op te zeggen. Dit kan door het opzeggingsformulier uit te printen. Vervolgens stuur je deze ingevuld en ondertekend op naar: Area, Postbus 548 5400 AM Uden. Na ontvangst van het opzeggingsformulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak voor de voor- en eindcontrole. Als wij jouw huuropzegging hebben ontvangen, ontvangt je van ons een bevestiging van jouw huuropzegging. In de bevestiging geven we aan hoe de procedure verder verloopt. 

Voor meer informatie zie: huuropzegging

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wie bepaalt wie er in het huis kan blijven wonen?

Indien je gehuwd bent en gaat scheiden, zal de rechter in de scheiding beslissen wie van de partners de woning mag blijven huren. Dit geldt ook als je geregistreerd partnerschap hebt, soms staat het ook in een samenlevingovereenkomst. Area kan in deze situaties nooit de huurovereenkomst beëindigen.

Kan ik spullen overdragen aan een nieuwe huurder?

Wanneer een nieuwe huurder bereid is jouw spullen over te nemen, mag dat. Wil een nieuwe huurder niets overnemen, dan heeft hij ook dat recht. Area verricht geen bemiddeling bij het overdragen van spullen.

Wie mag na overlijden de huurovereenkomst opzeggen?

Alleen de wettelijke erfgenaam mag de huurovereenkomst opzeggen. Als de wettelijke erfgenaam de erfenis verwerpt, stelt de notaris vast wie de volgende erfgenaam in lijn is. Dan mag deze de huurovereenkomst opzeggen. Zijn er geen erfgenamen, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege na 2 hele kalendermaanden. Voor meer informatie zie: huuropzegging

+ Woning

Ik wil graag een sleutelkluisje bij mijn voordeur zodat mijn verpleging binnen kan komen?

Wij begrijpen dat je graag een sleutelkluisje wilt hebben, zodat de verpleging of verzorger altijd bij je binnen kan komen zonder dat je zelf de deur moet openen. Area wenst geen willekeur van sleutelkluisjes in de algemene ruimten, of buiten het complex. Dit brengt schade met zich mee, is ontsierend en is naar onze mening ook niet voldoende veilig.

Om deze reden dient er per zorgafnemer 1 sleutelkluis t.b.v. de centrale toegang te komen. In dit sleutelkluisje komt een (digitale) toegangssleutel van het complex, zodat jouw zorgverlener het pand binnenkomt.

Neem je de zorg af bij BrabantZorg dan kun je op je eigen voordeur een sleutelkluisje ophangen van het merk Clavisio. Dit Clavisio sleutelkluisje dien je zelf aan te schaffen, andere merken worden door ons niet meer geaccepteerd. Het leveren en aanbrengen dien je zelf te verzorgen.

Voor overige zorgverleners kan er ook een Clavisio geplaatst worden. Indien jouw zorgafnemer dit niet accepteert dan dient er een algemene sleutelkast te worden aangeschaft via Area. Deze hangen wij op in de centrale hal van het complex. In deze sleutelkast kan jouw zorgverlener alle sleutels van de woningen, waar zij zorg verlenen, veilig in opbergen.

Zowel Area als Brabantzorg zijn voorstander van sleutelkluisjes van het merk Clavisio. Clavisio is namelijk ontwikkeld voor een veilige en snelle toegang tot de woningen van thuiszorgcliënten, zonder de sleutels van de cliënten in beheer te nemen. Clavisio is een zwaar inbraakwerende sleutelkluis waarin een kopie van de huissleutel wordt ondergebracht. De montage van een Clavisio kan in veel gevallen zeer snel en zonder schade of aanpassing aan de deur worden gemonteerd.

Hoe en waar vraag ik een sleutelkluisje aan?
Het sleutelkluisje vraag je aan via de zorgpartij die je kiest voor de zorgverlening.

Hoe zit het met de kosten?
De aanschaf van het sleutelkluisje zijn voor de bewoner.
De aanschaf van de centrale sleutelkluis is voor de zorgverlener.
De (digitale) toegangssleutel wordt door Area geleverd.

Ik wil een eigen bedrijf beginnen in mijn huurwoning, mag dat?

Jouw woning is uitsluitend bestemd als woonruimte. Het is niet toegestaan om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met deze bestemming. Het is dus niet toegestaan het gehuurde als bedrijfsruimte te gebruiken.

Area maakt hierop soms een uitzondering, bijvoorbeeld voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals een internetwinkel of kantoor in huis. Het uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten geen overlast voor de buurt mogen opleveren. je dient hierbij ook de gemeente te informeren. Zij bekijken of uw woning (deels) als bedrijfspand mag worden gebruikt. Een goedkeuring van de gemeente is nodig om definitieve toestemming te krijgen van Area.    

Om voor deze uitzondering in aanmerking te komen, stuur je een aanvraag met daarbij een duidelijk omschrijving van uw ondernemingsplan en de goedkeuring van de gemeente naar Area, t.a.v. team wonen, postbus 548, 5400 AM Uden. De aanvraag wordt binnen 3 weken schriftelijk beantwoord.

Wat mag ik van Area verwachten als er iets kapot is?

Area heeft hiervoor een onderhouds-ABC opgesteld waarin duidelijk staat weergegeven wat je van ons mag verwachten. Dit overzicht is te vinden op www.areawonen.nl/ik-huur/onderhoud-en-klussen/wie-doet-wat/

+ Woningruil

Mag ik van woning ruilen zonder toestemming van Area?

Nee, ruilen is pas toegestaan nadat je hiervoor toestemming van Area hebt gekregen. Als je van woning ruilt zonder onze toestemming, loop je het risico dat we de woning ontruimen. Dit kan ervoor zorgen dat je geen huisvesting meer hebt. Voor meer informatie zie woningruil.

Blijft de huurprijs gelijk na woningruil?

Nee, de huurprijs wordt aangepast naar de zogenaamde streefhuur. Dit gebeurt bij elke nieuwe verhuur. De nieuwe huurprijs is hoger dan de huurprijs die nu betaald wordt.

Hoe kan ik deelnemen aan woningruil?

Om deel te nemen aan woningruil zoek jezelf iemand die zijn woning met die van jou wilt ruilen. Tip: Je kunt contact leggen met huurders door heel Nederland via de website www.woningruil.nl.

Wat is woningruil?

Via woningruil kun je verhuizen naar een andere woning zonder dat je afhankelijk bent van het aanbod van vrijkomende woningen. Voorwaarde is dat jezelf op zoek gaat naar een andere huurder. Heb je deze gevonden, dien je samen een verzoek tot woningruil in. Voor verdere informatie zie woningruil.

 

+ Woningzoekende

Wat houdt de inkomenstoets in?

Area is verplicht jouw inkomen te toetsen voordat een huurcontract wordt opgesteld. Hiervoor overleg je wat jouw belastbaar jaarinkomen is en die van jouw eventuele medebewoners. Eventuele inkomsten van inwonende kinderen worden niet meegerekend.

Het inkomen dat op de inkomensverklaring (IBRI/IB60) staat, gaat altijd over vorig jaar. Om het actuele inkomen te berekenen wordt er jaarlijks bekeken met welke correctiefactor het inkomen vermenigvuldigd moet worden. Het kan dus zijn dat u volgens de inkomensverklaring wel onder de inkomensgrens zit, maar na de correctieberekening niet. U komt dan niet in aanmerking voor de woning.

Een inkomensverklaring (IBRI/IB60) van de Belastingdienst is VERPLICHT, telefonisch aan te vragen bij de Belastingdienst via het nummer 0800-0543

Moet ik mijn inschrijving als woningzoekende verlengen?

Nee, dit is bij Area niet nodig. Je dient er alleen voor te zorgen dat wij beschikken over de juiste contactgegevens, zoals jouw adres, telefoonnummers, emailadres, belastbaar jaarinkomen en huishoudsamenstelling.


Ik wil mijn wachtwoord wijzigen

Je kunt jouw wachtwoord wijzigen door in te loggen op Mijn Area. Klik op het tabblad 'Wachtwoord' en volg de instructies. Je kunt zelf een nieuw wachtwoord kiezen. Het mag bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 tekens (letters of cijfers of een combinatie van letters en cijfers).

Ik heb dringend woonruimte nodig, wat nu?

Het kan gebeuren dat je door persoonlijke omstandigheden op korte termijn een (andere) woning nodig hebt. Het is belangrijk dat je eerst zelf actief op zoek gaat. Lukt dat niet dan zou je bij een bijzondere situatie urgentie kunnen aanvragen.

 

Je kunt niet in alle gevallen een urgentie toegekend krijgen. Het is daarom belangrijk om eerst de informatie op de website goed te lezen voordat je jouw aanvraag op de juiste wijze kunt indienen.

Ga hiervoor naar: www.areawonen.nl/ik-zoek/huurwoning/urgentie/

Op onze website staat beschreven hoe de procedure verloopt en aanwijzingen als je in aanmerking denkt te kunnen komen. Ook kun je lezen hoe urgentie aangevraagd moet worden, aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke stukken ingeleverd moeten worden. Als Area jouw aanvraag positief beoordeeld, kan Area met voorrang een woning aan je toewijzen.

 

Inschrijven als woningzoekende:

Voordat je urgentie kunt aanvragen, moet je bij Area als woningzoekende ingeschreven staan. Inschrijven kan gratis via onze websites: https://www.areawonen.nl/ik-zoek/huurwoning/inschrijven

 

 

Ik huur een woning van Area, krijg ik dan voorrang?

Nee, als huurder van Area krijg je geen voorrang op vrijkomende woonruimte dan reguliere woningzoekenden. In het aanbodmodel wordt toegewezen op registratiedatum. 

Worden alle vrijkomende woningen op de website gepubliceerd?

De woningen via het aanbod- en het lotingmodel worden via de website gepubliceerd. Ook de woningen die Direct Te Huur worden aangeboden, tref je op de website aan bij het actuele woningaanbod

Woningen die via bemiddeling worden aangeboden, worden niet via de website gepubliceerd. Wel worden alle vrijkomende woningen verantwoord via onze website.

Op welke verschillende wijze worden woningen aangeboden?

Area speelt in op jouw woonwensen. Via ons woonbemiddelingsysteem bieden wij je namelijk verschillende mogelijkheden om op zoek te gaan naar een huis dat bij je past. Maak je hiervan gebruik, dan vergroot jouw kans op een woning. Bovendien hoef je niet meer de deur uit. Op onze website vind je immers een actueel overzicht van ons woningaanbod.

 • Aanbodmodel: Actief op zoek
  Het aanbodmodel gaat ervan uit dat je als woningzoekende zelf actief bent. Je zoekt naar de woning die aansluit bij jouw woonwensen. De vrijgekomen woningen van Area worden op de website gepresenteerd. Om kans te maken op een woning moet jezelf via de site reageren. Uiteindelijk krijgt degene die het langst staat ingeschreven de woning.
 • Loting: Gelijke kansen
  Ben je starter of heb je zo snel mogelijk een woning nodig? Dan is het lotingmodel wellicht iets voor jou. Area biedt regelmatig woningen aan via loting. Op de website verschijnt een overzicht van de te verloten woningen. Je geeft jouw keuze aan via de site en door loting wordt bepaald wie de woning krijgt.
 • Directe Verhuur: Eerst komt, eerst maalt
  Op de website vind je tevens woningen uit het model: Directe Verhuur. Bij de woning staat duidelijk aangegeven dat het om een dergelijke woning gaat. Voor Directe Verhuur zijn er geen selectiecriteria. Vaak zijn de aangeboden woningen wat moeilijker te verhuren, hebben ze een tijdelijk contract of zijn het woningen in een krimpmarkt. De woning wordt toegewezen aan degene die het eerst reageert.
Als ik een aangeboden woning weiger, heeft dat gevolgen voor mijn inschrijving?

Je mag niet onbeperkt woningen weigeren. Na een drietal weigeringen, binnen 3 maanden, wordt jouw inschrijving geblokkeerd en kun je een jaar lang niet meer reageren op het woningaanbod. We verzoeken je uitsluitend te reageren op woningen waar je daadwerkelijk interesse in hebt.

Kan ik op meerdere woningen tegelijk reageren?

Ja, je kunt op zoveel woningen reageren als je wilt. Je moet er echter wel rekening mee houden dat wanneer je op veel woningen reageert en vervolgens het aanbod weigert, je ervoor zorgt dat andere mensen langer moeten wachten. Reageer dus alleen op woningen waar je ook echt serieus in geïnteresseerd bent.

Is mijn salaris van belang bij het kiezen van een woning?

Heeft u een belastbaar huishoudinkomen tot €34.911,- per jaar, dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een maandhuurprijs tot €710,68.

Heeft u een belastbaar huishoudinkomen tussen €34.911,- en €38.500,- per jaar, dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een maandhuurprijs tussen €710,68 en €800,-.

Heeft u een belastbaar huishoudinkomen boven €38.500,- per jaar, dan komt u in aanmerking voor een huurwoning met een maandhuurprijs vanaf €800,00.

Zie voor meer informatie onze publicatie over de inkomenseis.

Mag ik reageren op elke woning?

Ja, als u voldoet aan de inkomenseis en er geen criteria bijstaan in de advertentie waar u niet aan voldoet (bijvoorbeeld leeftijd of huishoudgrootte). Wanneer dit het geval is, staat dit bij de afzonderlijke woning vermeld.

Hoe kan ik reageren op woningen?

Op onze website vind je het actuele woningaanbod. Via een klik op de foto of het adres van een woning kom je bij de details van de woning. Als je dan op de knop ‘reageren’ drukt, krijg je de vraag in te loggen met jouw registratienummer en wachtwoord. Je moet natuurlijk wel ingeschreven staan voordat je op een woning kunt reageren. Na het inloggen, krijg je een scherm dat de reactie is verwerkt. Deze is eveneens terugvinden door in te loggen bij ‘Mijn Area’ en voor “reacties” te kiezen.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Kan de inschrijving gesplitst worden?

Ja, Je kunt de inschrijving splitsen. Je dient samen bij ons langs te komen met het verzoek om de inschrijving te splitsen. Jouw inschrijfduur blijf je behouden. De inschrijfduur van de voormalige partner wordt de datum vanaf het moment dat hij/zij is bijgeschreven op uw inschrijving. Dit kan ook de datum zijn waarop je met jouw voormalige partner destijds samen hebt ingeschreven.

Kan ik mijn partner bij mij laten inschrijven als woningzoekende?

Ja, dit kun je via onze website bewerkstelligen. Je kunt daar inloggen met jouw registratienummer en persoonlijk wachtwoord. Als je ingelogd bent, kunt je jouw partner aan de inschrijving toevoegen. De partner dient wel 18 jaar of ouder te zijn en beschikken over een geldig verblijfsdocument.

Blijf ik altijd ingeschreven als woningzoekende?

Ja. Je dient er alleen voor te zorgen dat wij beschikken over de juiste gegevens, zoals het adres, telefoonnummers, emailadres, belastbaar jaarinkomen en huishoudsamenstelling. Het is daarom verstandig dat je minstens 1 keer per jaar jouw gegevens controleert en aanvult.

Als je geen interesse meer hebt in het huren van een woning kun je, je laten uitschrijven als woningzoekende bij Area.

Hoe kan ik mij inschrijven als woningzoekende?

Je kunt je inschrijven als woningzoekende op onze website. Dit is gratis. Voor dat je inschrijft, adviseren wij je om een IB'60 formulier op te vragen. Deze kun je aanvragen via de belastingtelefoon, 0800 - 0543. Houd hierbij jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De belastingdienst stuurt binnen 5 werkdagen deze inkomensverklaring naar je toe. Op dit formulier staat jouw bruto jaarinkomen, wat van belang is bij de inschrijving en woningteowijzing.

Wanneer je bent ingeschreven, krijg je direct een registratienummer en kun je een wachtwoord opgeven. Hiermee kun je reageren op ons woningaanbod. 

Voor meer informatie zie: inschrijven

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Je moet je hiervoor inschrijven als woningzoekende. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder met een geldig verblijfsdocument kan zich bij ons inschrijven. Inschrijven is gratis.

Voor meer informatie zie: Ik zoek een huurwoning